Journalisten Dikran Ego håller ett föredrag i samband med Seyfocenters årsmöte om turkisk motarbetning av folkmordsfrågan.

Nyligen avslöjade journalisten Dikran Ego vilken syn och förhållnings sätt Turkiet har i Seyfofrågan. Turkiets EU-minister Egemen Bagis har under ett möte den 16 januari likställt assyriernas kamp för Seyfos erkännande med masturbation. Turkiska representanter inte bara förnekar Seyfo utan på ett sadistiskt sätt kränker och förnedrar Seyfo-offren och anhöriga. 

Det visar att Seyfo-frågan rör upp känslorna hos makthavarna i Turkiet. Ju mer assyrier engagerar i Seyfo-frågan desto mer retar det upp folkmordsförnekarna. Turkiet satsar mer än 300 miljoner dollar årligen på förnekelsepolitiken. Man använder sig av från köpta historia förfalskare till hackare på internet. Allt för att stoppa aktiviteterna kring Seyfo. 

Sedan Seyfo Center lanserade sin hemsida har den blivit nagel i ögat på Turkiet och ett hett objekt för turkiska cybersoldater att hacka sidan. 

Dikran Ego som grundade Seyfo Centers hemsida sitter på information och detaljer som få känner till. 

Hur följer Turkiet Seyfo Centers verksamhet? 

Hur bemöter Turkiet Seyfo-trycket som har skapats av assyrier i diasporan?

Liknande och andra frågor kommer och besvaras av Dikran Ego före Seyfo Centers årsmöte. 

Mötet är öppet för alla. Kom och hjälp oss och dig själv i kampen mot folkmordsförnekarna. 

Tid: söndagen den 10 mars 2013, kl 14.00

Plats: Assyrien Kulturcenter, Tomtbergavägen 16, Hallunda

Fehmi Barkarmo