Tysklands parlament, förbundsdagen, antog idag med överväldigande majoritet en resolution som kallar händelserna år 1915 för folkmord.

Det var ursprungligen det gröna partiet som lade fram en motion i ärendet i februari. Det ledde sedan till att Tysklands två största partier – det konservativa CDU och det socialdemokratiska SPD – förenade sig med de gröna i en gemensam motion. Denna har tre ärenden: att slå fast historiska fakta om massmorden som nästan helt förintade Turkiets armeniska befolkning, att erkänna det tyska ansvaret för det i och med Tysklands allians med Turkiet samt att uppmana den tyska regeringen att verka för förbättrade relationer mellan Turkiet och Armenien.

Redan år 2005 antogs en resolution i förbundsdagen om detta ämne. Då fanns inte ordet folkmord (Völkermord) med i själva beslutsförslaget, endast i motiveringarna. I april ifjol, när man världen över markerade 100-årsminnet av folkmordet, diskuterades frågan i Tyskland. Tysklands president Joachim Gauck samt representanter för samtliga partier i förbundsdagen uttryckte entydigt uppfattningen att det som drabbade armenierna var ett folkmord. Förbundsdagen gjorde dock inget formellt uttalande i frågan den gången.

Den resolution som nu antagits är en fortsättning på dessa tidigare behandlingar av ärendet och gör det entydigt klart vad man anser att är den historiska sanningen om dessa händelser. Motionens titel är ”Att minnas och högtidlighålla folkmordet på armenier och andra kristna minoriteter 1915-16 i det osmanska riket”. I inledningen sägs att massdödandet också drabbade ”andra kristna folkgrupper, i synnerhet arameiska/assyriska och kaldeiska kristna”. I fortsättningen är dock fokus helt på armenierna.

Det fjärde partiet i förbundsdagen, vänsterpartiet Die Linke, hade lagt fram ett eget resolutionsförslag. Det slog explicit fast att det som hände i Turkiet 1915 uppfyller kriterierna för folkmord enligt FN:s folkmordskonvention, något som inte berörs i det segrande förslaget. Vänsterns version röstades ner i utskottsbehandlingen med kristdemokraternas och socialdemokraternas röster. De gröna röstade där blankt.

Själva debatten idag gick lugnt till eftersom alla partier var överens i själva sakfrågan. Flera talare underströk att en förutsättning för försoning är att man vågar ta ansvar för sin egen historia och erkänna fakta. Vänsterpartisten Gregor Gysi riktade sig direkt till turkarna i Tyskland och uppmanade dem att gå denna väg. Vid omröstningen röstade en ledamot mot resolution och en lade ner sin röst.

Den drivande kraften bakom ärendet har varit det gröna partiet (Bündnis 90/Die Grünen) och inte minst dess ordförande Cem Özdemir. Özdemir är född i Tyskland men har turkisk bakgrund. Han har gjort sig känd för åsikter som är kontroversiella i Turkiet. Han har bland annat försvarat turkiska värnpliktsvägrare och kritiserat Turkiet för dess behandling av landets aleviter. Han har också krävt att en hundraårig turkisk historieförfalskning gällande folkmordet ska upphöra. Inför behandlingen av folkmordsmotionen i förbundsdagen deklarerade Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan att Özdemir inte är en ”riktig turk”. I debatten idag förklarade Özdemir att Tyskland för hundra år sedan var medskyldig till folkmord, men idag inte ska vara medskyldig till lögn.

Inför omröstningen i förbundsdagen ordnade turkiska organisationer på söndag en demonstration i Berlin. Demonstrationen samlade omkring tusen deltagare. Svensk-turkar har ordnat bussar som åkt ner till Berlin inför omröstningen för att delta i olika meningsyttringar.

Politiker och journalister som uttalat sitt stöd för folkmordserkännandet överöstes med mejl från turkiska organisationer och individer i Tyskland. Vissa av dem var hotfulla med varningar om att det skulle gå lika för mottagaren som för Hrant Dink, den armenisk-turkiske journalisten som mördades i januari 2007. Parlamentets talman Norbert Lammert (CDU) kommenterade dessa hot i sitt öppningsanförande. Han konstaterade att det är acceptabelt att framföra kritik, också hård kritik, men att det aldrig kan accepteras att man med hot försöker påverka förbundsdagens arbete.

Det turkiska parlamentet fördömde i ett uttalande diskussion i förbundsdagen ”som förvränger historiska fakta om 1915”. Uttalandet stöddes av tre partier men inte av det prokurdiska HDP.