Tjeckiska parlamentet har antagit en resolution som erkänner folkmordet på ”armenier och andra etniska och religiösa minoriteter”

Det tjeckiska parlamentet antog en motion onsdag 26 april som innebär att man erkänner folkmorden 1915. Enligt Public Radio of Armenia lyder motionen som antogs med 104 röster:

”Tjeckiska republikens parlamentet fördömer brotten mot mänskligheten utförda av nazisterna under andra världskriget mot judar, roma och slaviska populationer i de kontrollerade territorierna, folkmordet mot armenierna och andra nationella och religiösa minoriteter i Ottomanska imperiet under första världskriget.”

Assyrierna benämns inte specifikt i motionen som antagits utan endast generellt. Flera andra nationella parlament som tidigare erkänt folkmordet har enbart nämnt armenier. Det tjeckiska erkännandet visar att kännedomen om att inte enbart armenier drabbades har ökat.

Sveriges parlament var först i världen 2010 med att inkludera assyriska folket i erkännandet av folkmorden 1915 mot armenier, assyrier och greker.