Journalisten Augin Kurt Haninke ger under fredagen en ny föreläsning kring assyrisk historia och identitet. Denna gång på svenska i gymnasiet i Upplands Väsby, norr om Stockholm.

Det är Assyriska ungdomsförbundet tillsammans med Assyriska ungdomsdistriktet i Stockholm och Dolabani kulturföreningen i Väsby som arrangerar föreläsningen, i samarbete med ABF.

Augins föreläsningsserie i assyriska föreningar och kyrkor under den gångna hösten rönte stor uppmärksamhet och uppskattning. Det beror sannolikt på att ämnet är så aktuellt, men också på att han lägger upp olika pusselbitar på plats för att förstå bakgrunden till den rådande namnkonflikten inom den assyriska folkgruppen. Han lyfter fram den roll som olika aktörer har spelat under de senaste hundra åren och granskar också anti-assyriers påståenden, symboler och historierevisionism, bl a genom att gå till de tidiga källorna.

Datum: fredagen den 9 mars

Tid: kl 19.00

Plats: Väsby Nya Gymnasium, mittemot pendeltågsstationen.

Sal: Nobel, 3 trappor

Arrangörerna bjuder på fika och tilltugg.