Människorättsorganisationen Amnesty utnämner varje år den nya medlem som utmärkt sig i sitt arbete. I år har assyriskan Zekiye Cansu fått titeln Årets rookie och hon svarar här på Hujådås frågor.

Grattis till utnämningen ”Årets rookie”!-Tawdi sagi

Hur känns det att få denna utmärkelse?-Det känns fint och jag ser det som ett bekräftelse på det jag har utfört. 

Vad var det som gjorde att du fick utmärkelsen?– Jag fick reda på att jag blev nominerad till årets rookie den 8 mars (internationella kvinnodagen) på historiska museet av några Amnesty International aktivister och då kom det en spontan fråga från mig, varför fick jag det? Först blev det tyst och sedan kom ett svar som sa för att jag deltar i många andra Amnsty International (AI) manifestationer, aktiviteter både i den grupp jag arbetar med och i andra gruppers aktiviteter, möten, kurser mm. Jag gör det för att det är kul att arbeta för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla. 

Vad fick dig att börja engagera dig för Amnesty?– Jag jobbar för en assyrisk grupp, bestående av mig och fem andra tjejer i Sverige som hjälper människorättskämpen Attiya Gamri. Attiya skulle åka till Ninve och ville ha med sig någon från Amnesty International – Sverige för att tillsammans undersöka situationen om assyrier i Ninve. Isak Betsimon skulle på ett AI- möte för att starta en Mellanösterngrupp och föreslog att jag följer med till mötet för att ställa min fråga om någon var intresserad att åka till Ninve. Där väcktes mitt intresse och jag insåg hur mycket jag kan göra för mitt folk.

Kan du berätta lite kort för läsarna om dig och ditt engagemang i Amnesty?-Jag är född i Assyrien (Midyat) och kom till Sverige 1980. Nu bor jag i Stockholm och arbetar som legitimerad biomedicinsk analytiker sedan 22 år tillbaka på Karolinska Institutet. Jag är aktivist i Amnesty mellanösterngruppen samt delar ordförandeskapet med en annan. Gruppen består av 13 medlemmar som kommer från olika bakgrunder. Vi brukar träffas en gång i månaden på sekretariatet där vi planerar manifestationer, samlar namnunderskrifter, seminarier, föreläsningar, skriver brev till fångar, har utställningar, kurser mm. Vårt fokus sedan ett år tillbaka har varit enbart om Syriens oroligheter, där vi bland annat skickar underskrifter till Assad, utbildningsministeriet och till Syriska ambassaden i Stockholm. Vi skickar även brev till samvetsfångarna och deras familjer för att de inte ska tappa hoppet, att de ska veta att någon långt bort känner till deras situation och kämpar för deras rättvisa.

Arbetar ni även för assyriernas situation i Assyrien?– Det är mitt mål men jag måste säga att det går långsammare än jag hade tänkt mig, det lilla som händer nu är att vi försöker informera våra medarbetare om vilka omständigheter assyrierna befinner sig i och hur situationen ser ut.

Finns det många assyrier som är engagerade i Amnesty som du känner till?– Jag antar att det finns många som är medlemmar men den enda aktivist som jag känner till är tyvärr bara Isak Betsimon och det är inte tillräckligt. Med denna intervju hoppas jag verkligen att så många som möjligt hör av sig till Amnesty eller mig. Att engagera sig i Amnesty behöver inte ta så mycket av er tid men det betyder mycket för någon annan i slutändan.

Vad tycker du att man ska göra för att engagera assyrier i Sverige för dessa frågor?– Genom att försöka uppmuntra dem som är inte aktiva i föreningar, tex dem aktiva får se till att integrera sig med dem osynliga. Försök delegera en liten uppgift till en som inte engagerar sig i något. Vi har så många ungdomar som går på gymnasier, universitetet, och många i medelåldern som kan uttrycka sig i tal och skrift. Det är vår skyldighet att var och en av oss engagerar sig i assyriernas frågor annars kommer vi inte nå målet med ett Assyrien.

Vart kommer vi att kunna se dig i aktion den nästkommande tiden?– Ni kommer att se mig på Medborgarplatsen den 14 april mellan kl. 12-14 där vi kommer att ha en aktion för Syriens barn. Kom och visa din solidaritet för det syriska folket för fred och demokrati.

Tack och lycka till med ditt fortsatta engagemang.-Tawdi och jag hoppas att jag kan ta med mig min grupp någon gång till Ninvearenan i Södertälje för att samla namnunderskrifter för assyriska samvetsfångar. 

Sam Girgis