En granskning av medias rapportering kring den kurdiska omröstningen ur ett assyriskt perspektiv.

Hujådå går igenom texter i svenska medier om den kurdiska omröstningen utifrån ett assyriskt perspektiv. Granskningen visar på en skrämmande brist på insikt om förhållanden i norra Irak. Nästan inga av ledarskribenterna eller journalisterna nämner något om assyrierna eller de andra minoriteterna. Flera hyllar det kurdiska nationalistiska projektet oreserverat och för fram rena lögner om ”fungerande institutioner” om det klanbaserade styret som kännetecknas av förtryck och diktatur. Den journalistiska principen om ett kritiskt förhållningssätt är som bortblåst när svensk media ska rapportera om ett av Mellanösterns mest korrupta och repressiva styren.

Svenska Dagbladet
I en ledare signerad Per Gudmundson rabblar skribenten, som troligtvis aldrig satt sin fot i området, upp en rad floskler om kurderna. Han blåser upp folkgruppens antal (45 miljoner!) till nivåer inte ens kurderna själva hävdar. Verklighetsförankringen hos Gudmundson är lika avlägsen som området han skriver om när han hävdar att ”KRG har agerat målmedvetet”. Om det är skuldsättning i mångmiljardklassen, omfattande korruption och nepotism, ett styre delat utmed klansfärer och omfattande förtryck Gudmundson syftar på är svårt att utröna. Något om hur minoriteterna nu drabbas av detta kurdiska experiment nämns överhuvudtaget inte.

Aftonbladet
I Aftonbladet publicerades en krönika signerad av ledarskribenten Daniel Swedin där han liksom flera andra västerländska debattörer helt har svalt det kurdiska narrativet om kriget mot IS: ”Peshmerga och andra kurdiska förband har gjort enormt viktiga insatser i striderna mot terrorsekten Islamiska staten. Västvärlden har kunnat bistå med flyginsatser, men det är peshmerga som har skyddat civilbefolkningen och stoppat IS framryckning” hävdar han i strid mot all tillgänglig fakta. Kurderna har i själva verket flytt IS, avväpnat assyrier och yazidier och lämnat dem åt sitt öde, ägnat sig åt etnisk rensning av sunni-araber under förevändningen att man krigar mot IS och mjölkat västvärlden på vapen. Allt detta medan den irakiska armén mödosamt och med stora uppoffringar befriat Mosul och andra områden. Swedin hävdar vidare att KRG är ”i praktiken redan en stat med fungerande institutioner”. Att klanledaren Barzani sitter kvar på sin presidentpost trots att hans mandatperiod tog slut 2014 och att han upplöst parlamentet sedan två år tillbaka är tydligen ett tecken på fungerande demokratiska institutioner för den S-märkta skribenten. Till skillnad mot Per Gudmundson i SvD har Swedin inkluderat några rader om ”minoriteterna”. Han skriver: ”I Ninevehprovinsen ligger flera omtvistade områden där det lever en myriad av etnoreligiösa minoriteter, till exempel assyrier, shabeker, yazidier, kristna och turkmener. Deras säkerhet måste garanteras”. Något om hur detta ska göras eller det faktum att KRG i detta nu tvingar bort folkvalda borgmästare är Daniel Swedin tyst om.

Sydsvenskan
I en något mer kritisk huvudledare i Sydsvenskan nämns KRG:s grundproblem i förbifarten. Här nämns det klanbaserade styret mellan Barzanis och Talabins samt att det troligtvis inte kommer att bli enkelt för kurderna att bryta sig loss. Något om assyrierna eller andra folkgrupperna som drabbas av det kurdiska nationalistiska projektet nämns inte.

Dagens Nyheter
Dagens Nyheters rapportering om KRG:s omröstning kommer från journalisten Terese Cristiansson som är på plats i irakiska Assyrien. Hon har skrivit flera texter som denna där hon konsekvent reducerar assyrierna till ”kristna”. Cristiansson har inte heller lyft fram KRG:s förtryck av assyrierna eller metoderna för att tvinga omröstningen på assyrier och yazidier och Nineveslätten. Liksom de andra reportrarna och ledarskribenterna återupprepar hon till stor del okritiskt kurdisk propaganda.

Expressen
I en något bisarr krönika i Expressen skriver tidningens musikkritiker Gunilla Brodrej hejvilt om den kurdiska omröstningen och hävdar inte bara att Nemrudbergen i turkiska Assyrien är kurdiska utan i princip att större delen av Mellanöstern är kurdisk. En annan Expressenjournalist, Lennart Nilsson, intervjuar Kurdo Baksi om den olagliga omröstningen och glömmer liksom övriga journalister bort att nämna att KRG med tvång genomför omröstningen på minoriteternas områden.