Flera forskare har reagerat mot nedstängningen av webbplatsen Tema Modersmål och uppmanar till protester mot Skolverkets beslut.

Skolverket har beslutat att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål fr.o.m. den 2 januari 2018. Målgruppen för den här webbplatsen är modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. För många av dessa pedagoger är bristen på färdiga läromedel ett påtagligt problem. Här fyller Tema Modersmål – där många användbara pedagogiska resurser på ett stort antal språk är samlade – en oerhört viktig funktion. Webbplatsen är mycket uppskattad. Trots detta uppmanar nu Skolverket «lärare och studiehandledare som vill dela erfarenheter och idéer som rör modersmålsundervisning och studiehandledning, att starta egna grupper i sociala medier».

Skolverket uppger att det är tekniska problem som ligger bakom beslutet, vilket kan tyckas märkligt: varför drabbas just Tema Modersmål av tekniska problem och inte någon av Skolverkets övriga webbplatser? Dessutom brukar tekniska problem gå att lösa. Webbplatsen borde snarare utvecklas, inte avvecklas!

Vi som står bakom detta upprop är forskare med flerspråkighet och svenska som andraspråk som vårt specialområde. Vi menar att nedstängning av webbplatsen är ett svek mot modersmålslärare och studiehandledare som redan idag kämpar i motvind. Det är även ett svek mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige. Beslutet går också emot både språklagen och skollagen som garanterar att det allmänna ansvarar för att barn med annat/andra modersmål än svenska får möjlighet att använda och utveckla språket/språken. Beslutet rimmar dessutom illa med all befintlig forskning som visar att man borde satsa mer på modersmål, bl.a. som resurs för lärande och skolframgång.

Webbplatsen fyller en viktig funktion också på ett annat sätt: den signalerar att myndigheten anser att andra modersmål än svenska är viktiga och legitima i den svenska skolan. Ett beslut att stänga ner webbplatsen innebär en marginalisering av flerspråkighet och språklig mångfald.
Om du vill stödja detta upprop mot nedläggning av Tema Modersmål, skriv då på namninsamlingen på https://www.skrivunder.com/stang_inte_ner_tema_modersmal och vidarebefordra mejlet och länken till kollegor, modersmålslärare, flerspråkiga föräldrar och andra som uppskattar flerspråkighet och språklig mångfald.

Ellen Bijvoet, docent, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Kari Fraurud, professor emerita, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Natalia Ganuza, lektor, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Christina Hedman, lektor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Leena Huss, professor emerita, Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet
Kenneth Hyltenstam, professor emeritus, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Jarmo Lainio, professor, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Karin Senter, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet