Den ökända sektrörelsen Dawronoye fortsätter att försöka vilseleda assyrier i Sverige och att lura individer och organisationer på pengar i samband med julen.

Det är Assyria TV som har kastat ljus över den ljusskygga sektens insamlingsmetoder i samband med julen. Enligt TV-kanalen har personer tillhörande rörelsen besökt assyrier på arbetsplatser och försökt att lura de intent ont anande individerna på större belopp.

Dawronoye-sekten har i år använt sin frontman Metin Rhawi, som sitter i Södertälje kommunfullmäktige och ger utått ett intryck av seriositet. Under besöken till assyriska företagare har Rhawi haft med sig sunni-muslimska kurden och PKK-medlemmen Suphi Aksoy som talar flytande assyriska och lögnaktigt presenterar sig som assyrier. Tillsammans har de genom en rad lögner försökt lura individer och företagare som har fått plötsliga ”besök” på stora belopp.

Det är ingen tillfällighet att dawronoye syns med en PKK-medlem. Hela Dawronoye-rörelsen är i själva verket en skapelse av terroristorganisationen PKK i syfte att underminera övriga assyriska organisationer, mjölka folkgruppen på resurser och hjärntvätta assyrier med mantran om ”folkens brödraskap” till att stödja den kurdiska kampen för att kurdifiera Assyrien.

Även om många assyrier numera är medvetna om Dawronoye och tar avstånd från den farliga sektrörelsen fortsätter dess fåtal medlemmar att aktivt försöka lura assyrier på olika sätt. I Sverige torgför sig rörelsen under helt andra namn än Dawronoye i syfte att vilseleda. Istället används rörelsens tv-kanal Suroyo-TV som en täckmantel eller ett av många andra organisationsnamn som ESU, MUB för att förvirra människor som inte är insatta och lura dessa på stora belopp genom att anspela på folks givmildhet under julen och att det finns många behövande assyrier i länder som Irak.

I själva verket har den ljusskygga rörelsen ingen redovisning av sin ekonomi och ingen vet var pengarna hamnar, till skillnad mot seriösa biståndsorganisationer som Assyrier Utan Gränser som har 90-konto och redovisar sitt arbete och ekonomi årligen under demokratiska former.