Antalet assyrier i Sverige har ökat till följd av flera tusen som anlänt från krigets Syrien och naturlig befolkningsökning.

Hur många assyrier lever i Sverige idag? Det är en fråga som är svår att svara på. Det finns ingen officiell statistik då assyrier från de olika delarna av Assyrien registreras efter vilken ockupationsmakt de levt under. Assyrier från irakiska Assyrien registreras som irakier, de från turkiska Assyrien registreras som turkar och de från syriska Assyrien registreras som syrier.

Det har länge hetat att det finns runt 120 tusen assyrier i Sverige. Siffran är inget annat än en uppskattning. Med en ny våg av assyrier som kommit till Sverige de senaste åren, främst från syriska Assyrien har antalet dock ökat med flera tusen. Om den tidigare uppskattningen om 120 tusen assyrier var någorlunda korrekt borde antalet idag ligga på närmare 150 tusen individer.

Den naturliga befolkningsökningen gör också sitt för en stadig ökning av svensk-assyrierna. Med 150 tusen individer utgör svensk-assyrierna cirka 1,5 procent av Sveriges befolkning på tio miljoner. Detta gör svensk-assyrierna till en av de största etniska grupperna i landet femtio år efter att den första gruppen anlände.