Egemen Bagis tillhör de många turkiska politiker som uppvisar drag av chauvinism och trångsynthet. Han företräder ett land som inte vet hur man respekterar minoriteter, vilket bevisas av hans möte med assyriska företrädare nyligen, menar Dikran Ego.

Utifrån den knappa information som kommit ut om mötet som hölls den 16 januari mellan den turkiske ministern Egemen Bagis och Assyriska Riksförbundet, kan man dra slutsatsen att ingen förväntar sig några resultat. Ett typiskt möte där turkiska representanter utger sig vara intresserade av att lyssna men inte brukar anteckna någonting. Men den här gången verkade turkarna vara de som vill prata och assyrierna förväntades lyssna noga. 

Det är inte så ofta assyrierna får ett möte på ministernivå med Turkiet. Därför är det mer sannolikt att initiativet till mötet har kommit från turkiska myndigheter. Senaste tiden har flera turkiska intellektuella och kretsar från näringslivet yttrat sig kritiskt mot Turkiets behandling av S:t Gabriel Klostret. Enligt dessa har rättsskandalen S:t Gabriel skadat Turkiets anseende. Detta i sin tur satte press på turkiska myndigheter att ta kontakt med assyriska diasporan som kontinuerligt uppmärksammar rättsskandalen.

Den pågående rättsprocessen kring S:t Gabrielklostret gav Turkiet mycket dåligt rykte i världsopinionen. Fallet har visat att Turkiet inte har det minsta tolerans gentemot minoriteter och än mindre om minoriteten är kristen. När turkiska myndigheter begick rättsövergrepp mot S:t Gabrielklostret räknade man inte med att man skulle stöta på motstånd vare sig från stiftelsen som har hand om klostret eller den assyriska diasporan som uppmärksammade fallet inom alla plattformar utomlands.

Av allt att dömma är turkiska representanter irriterade på assyriska diasporan i allmänhet och på Yilmaz Kerimo i synnerhet. Anledningen till turkarnas irritation sägs ha varit aktiviteterna kring S:t Gabriel och den assyriska diasporans febrila arbete för att driva igenom Sveriges erkännande av Seyfo 1915. Som bekant hade Turkiet kallat hem sin ambassadör för att markera sitt missnöje med Sveriges erkännande av folkmordet Seyfo 1915.

– Vad har ni vunnit på det? Har ni kommit någonstans genom att driva frågan i Sveriges Riksdag? Varför har ni blandat in pontus-greker i frågan, lär den turkiske ministern Egemen Bağış ha sagt under mötet.

Enligt uppgifter är Turkiska representanter mycket besvikna på Yilmaz Kerimo för att ha drivit på Seyfofrågan i Sveriges Riksdag och röstat för erkännandet. Till följd av det har Yilmaz Kerimo förklarats ”Persona non grata” (Ej önskad/välkommen person) av turkiska representanter och detta har på ett inofficiellt sätt framförts av Egemen Bağış som är Turkiets huvudförhandlare i EU.

Ministern Egemen Bağış är den nya generationens minister som är uppfostrad i Fettulah Gülen sektens skolor i USA. Trots sin västerländska utbildning och uppfostran är han en typisk trångsynt, fascistisk och chauvinistisk politiker som är den normala normen inom den turkiska politiska traditionen. 

När Schweiz för några år sedan beslutade att kriminalisera förnekandet av folkmordet var Egemen Bağış snabb att visa sin chauvinistiska talang och bryta mot denna lag. Egemen Bağış demonstrativa förnekande i Zürich förra året var inget annat än ett sätt att håna offrens anhöriga. Hela det turkiska politiska etablissemanget verkar lida av en kronisk förnekelsesjukdom. Som en sann turkisk politiker följer Egemen Bağış den rådande normen.

Ottomanska rikets arvtagare, turkiska politiska etablissemanget kommer från en nästan tusenårig tradition och erfarenhet av politiskt rävspel. I den officiella turkiska åskådningen är assyrierna så pass obetydliga att de inte ens existerar som minoritet och inte heller som ursprungsbefolkning. Nu tyder mycket på att det turkiska politiska etablissemanget är märkbart irriterat på att inte ha kontroll över den obetydliga folkgruppens diaspora.

 Vad gäller inställningen mot Yilmaz Kerimo så är han hellre ”Persona non grata” i Turkiet än bland sina egna. 

Dikran Ego