Som boende i Luleå, nordligaste Sverige, träffar jag inte många assyrier, närmare bestämt inga. För att hålla mig ändå informerad om folkgruppen går jag då och då på diverse hemsidor på nätet, däribland Hujådås. Jag har lagt märke till att en del assyriska ord används i svensk text. Det är inte mycket att orda om, om inte dessa glosor skapade missuppfattning och förde tankarna i fel riktning.

Jag tänker närmast på ”mor” och ”holo”. Det kan t.ex. stå ”Mor Jakob” eller ”Patriarken Moran Mor Ignatius”. Till saken hör att ordet ”mor” är redan upptaget och betyder ”mamma”. Även om uttalet är något avvikande så är stavningen identisk och därför blir det mycket konstigt för att inte säga löjligt (kanske rent av perverst) att tala i termer som ”Mamma Jakob” och ”Mamma Ignatius”. Jag tycker att man ska anstränga sig för att hålla en god språklig stil då man skriver. Här skulle det kort och gott kunna stå ”S:t Jakob” eller ”Jakobs kyrka”, beroende på sammanhanget.

Det andra exemplet skulle kunna heta ”Patriarken Ignatius” att göra en direkt översättning från assyriska och ständigt kalla honom ”Vår Herre Herr Ignatius Patriarken av Antiokia och hela Östern” förutom att det är opraktiskt är dessutom ur teologisk synpunkt tvivelaktigt, eftersom titeln innehåller så mycket underdånighet för den som säger det att han/hon placerar patriarken närmast högre än Gud. Det kan inte vara rätt.
 
”Holo” påminner mest om ”hollo” som nog är ett provinsiellt ord och betyder närmast ”tokstolle” eller ”knäppskalle”. Att komma dragandes med benämningar som ”holo Malke” är att föra tankarna till en byfåne, vilket knappast är författarens mening.
 
Dessa termer kan vara rätt och riktiga när de används på assyriska, men när de används i svensk text låter de bara konstigt och läsaren känner sig främmande, kanske skakar på huvudet över vilket hollo som kan ha skrivit den och klickar sig till andra hemsidor istället.
 
Hälsningar
Josef Öz


Redaktionen svarar:

Vi tackar för den konstruktiva kritiken du för fram. Vi på redaktionen har länge varit kluvna i hur vi skall hantera assyriska ord som vi vill skriva på svenska, därför har vi ofta valt att publicera texten så som vi fått den av författaren. Men vi arbetar på en lösning som skall kunna markera att ordet inte är svenskt och att en förklaring till det aktuella ordet skall ges när man för muspekaren över ordet.