I en tid när det samlade välståndet i världen ökar, vidgas de ekonomiska och sociala klyftorna. Den ojämlika fördelningen av resurser bidrar till att de ekonomiskt marginaliserade och fattigaste grupperna inte får ta del av de växande resurserna.

De politiska konflikterna som uppstår tvingar människor på flykt. Trots att behovet av politiskt initiativtagande på internationell nivå är stort, har USA under Bush- administrationen resignerat som huvudaktör. Denna passivitet har också lamslagit FN som statssamfundets och rättigheternas röst.

Flyktingproblematiken i världen är direkt alarmerande. Irak, Sudan, Tchad och Afghanistan är några av de länder som är särskilt drabbade.

Det är en skam att Södertälje tvingas axla större ansvar för irakiska flyktingar än USA, det land som startade kriget 2003! Det ligger ingen som helst heder i att påbörja ett krig, utan att göra humanitära ansträngningar utanför krigsfälten.

Utvecklingen i Irak är långt ifrån säker och landets kristna ursprungsbefolkning, assyrier/kaldéer/syrianer, håller på att fördrivas. Merparten av de flyktingar som söker sig till Sverige tillhör just denna folkgrupp. Att inställningen till de kristna i Irak är intolerant är allmänt känt. Men mycket lite görs från omvärlden för att sätta stopp för detta.

I mitten av mars hittades den kaldeiske biskopen Faraj Rahho död efter att ha kidnappats av extremister i Mosul. Kort därefter mördades fader Youssef Adel, präst i syrisk-ortodoxa kyrkan i Bagdad.

Dessa händelser utgör exempel på de systematiska förföljelser som assyrier/kaldéer/syrianer utsätts för. Det råder inga tvivel om förövarnas politiska motiv: gruppen skall drivas ut och alla medel är uppenbarligen legitima i denna strävan.

Den politiska utvecklingen i Irak har likaså bidragit till denna negativa utveckling för assyrier/kaldéer/syrianer i landet. I samband med det senaste parlamentsvalet i Irak förhindrades tiotusentals assyrier/kaldéer/syrianer att delta i valen. På så sätt har gruppen successivt kommit att exkluderas från den politiska processen.

Omvärlden måste nu sluta upp bakom kraven på en autonomi för Iraks ursprungsbefolkning, assyrier/kaldéer/syrianer. Även om vi kan skönja ett visst uppvaknande inom EU för att stödja gruppen, häpnas vi över den svenska regeringens passivitet i samma fråga.

Autonomi för assyrier/kaldéer/syrianer i Irak!
Stoppa den etniska rensningen av kristna i Irak
Erkänn folkmordet på Assyrier/Kaldeér/Syrianer 1915 i Turkiet
Asyl för irakiska flyktingar!