Gatuskylten intill det assyriska St: Marrkusklostret i Jerusalem har kommit att gestalta den anti-assyriska historieförfalskning som har varit igång sedan 1950-talet. Nu har förfalskningen av skylten fullbordats helt.

Originalskylten som finns med här i bildspelet markerat som ”Bild 1” visar att gatans namn var ”Assyrian Convent road”. Någongång under årens gång har anti-assyriska fanatiker tejpat över initialbokstäverna ”As” i försöket att förfalska ordet ”Assyrian” till ”Syrian”. Den manipulerade skylten finns med i bildspelet som ”Bild 2”. 

Nyligen upptäcktes att skylten förvandlats en andra gång. Fanatikerna har denna gång gått grundligt tillväga och sett till att byta ut hela texten på skylten. På ”Bild 3” i bildspelet ser man att ordet ”Assyrian” nu har bytts ut mot ”Syriac”. På motsvarande sätt har ordet ”Ashurim” (Assyrisk) i den hebreiska texten bytts ut mot ”Siriani”. 

Därmed har förfalskningen av gatuskylten i Jerusalem som pekade ut ”Assyrian convent road” fullbordats. Hujådå har för tillfället inga uppgifter om vem som exakt ligger bakom den senaste förfalskningen av skylten. 

För fler exempel på anti-assyriska förfalskningar rekommenderas feature-artikeln ”Korståget mot den assyriska identiten” i spalten intill.