Att vårda sitt arv är en viktig fråga och måste ses ur både ett fornhistoriskt och ett nutida perspektiv. Trots att assyriska organisationer, i många fall, har stora ambitioner kan även stora delar av de assyriska rötterna försvinna. Andrias Isik vill påminna om att de assyriska organisationerna har försakat delar av sitt arv.

Det är själklart att viljan att vårda sitt arv finns i de assyriska organisationerna. Det är ju bland annat det som är syftet med den assyriska rörelsen i diasporan. Men jag anser att man samtidigt har glömt bort sitt ursprung. I alla fall i den be-märkelsen där viktiga symboliska ting och benämningar glöms bort och tyvärr inte används längre.

När den nya assyriska flaggan introducerades byttes färgerna från de rödgula till de färger flaggan har idag. De rödgula färgerna som idag används av den syrianska rörelsen är egentligen den assyriska frihetskampens färger. Därför anser jag att dessa färger bör återupptas. Kanske inte för att ersätta dagens färger, men varför inte som en kombination?

Vi har ett ansvar, som assyrier och som hedersbevisning till våra tidigare kämpar, att återuppta dessa symboliska färger i assyriska organisationer igen. Samma sak bör gälla för arv som har sitt ursprung flera tusen år bakåt i tiden. Ett exempel är Ashurs solskiva i alla dess former. Det är det rätta sättet att vårda sin historia och sitt arv.

Den assyriska rörelsen ska inte heller vara främmande för att använda benämningar som suryoyo och suryoye, då dessa är synonymer till vår assyriska benämning. Med andra ord kan vi indirekt motarbeta vårt eget arv och historia. Kanske tänker vi inte på det men nu är det dags att agera.

Därför uppmanar jag till en total reformering inom den assyriska rörelsen, organisationer och föreningar att hitta tillbaka till sina rötter. Jag uppmanar att återinföra dessa assyriska symboler som en del av det vi varje dag bär på eller stolt viftar med.

Om det för andra rörelser är i sin ordning att använda dessa olika symboler är det i största möjliga ordning att vi assyrier också gör det. Just därför att dessa ting i sin grund är assyriska. Assyrier måste bli mer måna om vårt arv och inte glömma vår historia.

Därför ska föreningarna, organisationerna och fotbollsklubbarna fortsätta heja suryoyo jämte assyriska. Man bör återinföra de rödgula färgerna jämte de blåvita och stoltsera med solskivan, i alla dess former, bredvid vår fina assyriska fana.

När det i år väljs nya styrelser till riksförbundet, ungdomsförbundet och föreningar runt om i landet, föreslås det nya arbetssätt kring dessa frågor i förhoppning om förändring.