Under 2010 började en grupp entusiastiska studenter att dra upp riktlinjerna för ett nytt assyriskt studentförbund. Cirka ett år senare är grunden lagd för ASIS, Assyriska Studenter i Sverige.

Hujådå ställde frågor till en av ledamöterna i ASIS, Johannes Keryakos, om läget för det nya förbundet. 

Hur många medlemmar har ni lyckats samla?

– Nu har vi över 1000 medlemmar i den ålderskategori som berättigar oss till förbundsbidrag. Vi har fått kämpa för att nå så många unga assyrier.

Har ni fått förbundsbidrag än?

– Nej, vi hann inte skicka in ansökan i tid för denna omgång, främst för att vi inte hittade en lämplig revisor. Men vi kommer att söka till kommande omgång som är snart. 

Vad gör ni under tiden?

– Nu arbetar vi på att hitta duktiga personer som kan ta över och driva förbundet vidare. Vi har bara en interimsstyrelse än så länge så vi ser fram emot att en riktig styrelse bildas inom kort.

Så ni har inga aktiviteter för era medlemmar nu?

– Nej, vi har inte resurser för det än. Men vi kanske lyckas sätta ihop något till hösten, vi får se. Det viktiga är att vi har lagt grunden.

Några sista ord?

– De som är intresserade av att arbeta inom ASIS får gärna kontakta oss. Vi behöver eldsjälar.

—-

ASIS interimsstyrelse består av följande personer:

Michel Hanna, ordförande

Michel Kalyun, vice ordförande

Helen Aksöz, ledamot

Johannes Keryakos, ledamot

Yakup Rhawi, ledamot

Robel Malki, ledamot

Peter Butros, suppleant

Helene Gülenay, suppleant

Babel Poli, suppleant 

Besök www.assyriskastudenter.se för mer information.