Runt hälften av de förtroendevalda inom Assyriska riksförbundet har slutfört förbundets digitala utbildningen sedan sommaren.

En viktig del av förbundets arbete för att öka kunskapsnivån bland de förtroendevalda ute i landet är kopplad till den anpassade digitala utbildningen. Sedan utbildningen lanserades under sommaren har runt hälften av de drygt 180 förtroendevalda i medlemsorganisationerna genomfört den.

Utvärderingarna av utbildningen av de som har slutfört den är övervägande positiva och bekräftar att satsningen har tagits emot väl och ses som något positivt.

Den digitala utbildningen är den första övergripande utbildningsinsatsen i förbundets 40-åriga historia.