Söndag den 21 oktober kl 16.30 anordnas en minnesceremoni för Malfono Hanna Gallio i Assyriska Kulturhuset i Södertälje. Programmet kommer att innehålla tal, dikter, sång och musik.

Härmed vill vi inbjuda Er att övervara denna minnesceremoni för att tillsammans ta farväl av en hängiven patriot, som älskade sitt folk och verkade för enighet under hela sin levnad.

Datum: Söndag den 21 oktober kl 16.30
Plats: Assyriska Kulturhuset, Södertälje

För ytterligare information kring själva minnesceremonin vänligen kontakta:
Fehmi Tasci
Mobil: 070-718 53 27
Fax: 08-550 636 25
E-post: fehmi@assyria.se.

Högaktningsfullt
Assyriska föreningen i Södertälje
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Familjen Gallio med övrig släkt och vänner