Assyriska Riksförbundets kanslist heter Gabriel Saadou, är född och uppvuxen i Syrien. Han flyttade i början av 90-talet till Sverige och är utbildad inom juridik. Under år 2004 råkade Gabriel ut för en trafikolycka vilket gjorde honom delvis arbetsoförmögen – men fyra år senare började han arbeta som kanslist på ARS.

Hur kan en typisk arbetsdag som kanslist se ut?
– Jag hämtar posten från postterminalen och med posthanteringen börjar jag prioritera inkommet material samt vidarebefordrar information till styrelsemedlemmar i ARS.

Vilka sysslor ansvarar du för?
– Posthantering, leverans av beställda böcker, besvara frågor från myndigheter och medlemmar samt privatpersoner, fakturaansvarig, lönespecifikationer till anställda inom ARS, hjälpa medlemsföreningar med centralregister samt dokumentsamling till redovisningar och bidragsansökningar.

Vad skulle du vilja se att föreningarna förbättrar?
– Jag skulle uppmana alla våra föreningar att spendera mer tid åt sin verksamhet och engagera sig åt riktiga sysslor som förstärker relationerna mellan föreningarnas medlemmar . De måste ge mer av sin tid att svara på ARS förfrågningar när det gäller blanketter och kontakter. Föreningarnas engagemang måste öka även i AKF och AUF som tillsammans med ARS är en grundsten för att förstärka vår identitet.

Brukar föreningarna svara när du skickar ut information?
– De svarar efter hårda ansträngningar som kräver mycket tid, många mobilsamtal och mail. Jag jobbar på kansliet deltid och det finns inte något utrymme att spendera onödig tid.

Vilka problem stöter du på i arbetet?
– Om föreningarna skötte förfrågningarna från mig på kort tid skulle det underlätta mitt arbete. Det är även viktigt att de sköter sin del av centralregistret så att vi har uppdaterad information om föreningarnas medlemmar.

Vad skulle du vilja förändra?
– Jag skulle önska att riksförbundets styrelse lägger tid på att hitta en permanent plats för kansliet som jag upplever som en provisorisk plats.