Nu är parterna överens. Assyriska riksförbundet säljer sin andel av Kulturhuset till Assyriska föreningen i Södertälje, som man varit delägare med sedan 1993. Frågan som har dominerat många årsmöten har äntligen fått ett slut.

Förvaltningen av Assyriska kulturhuset, som ägts av Assyriska riksförbundet och Assyriska Föreningen i Södertälje, har under flera år varit problematisk på grund av meningsskiljaktigheter mellan ägarna.

Efter ett mycket kritiskt läge för kulturhusets räkenskaper övertogs förvaltningen av en kommitté, under perioden juni 2004 till april 2008, en kommitté som hade mandat av båda delägare. Kommittén gjorde ett utmärkt jobb som såg till att lån och skulder reducerades och visade ett positivt ekonomiskt resultat för kulturhuset samt att viss renovering gjordes.

Efter delade meningar om förvaltningens riktlinjer med föreningens styrelse valde lokalkommittén att avgå april i år. Det föranledde ett tomrum då inga riktlinjer skrevs mellan förbundet och föreningen. Lösningarna angående byggnadsfrågan blev återigen aktuella och än mer nödvändiga.

Vid riksförbundets årsmöte den 5 april i Norrköping var kravet och rekommendationen att förbundsstyrelsen snabbt löser denna sega och problemfyllda fråga med bland annat försäljning.

Båda delägare kom snabbt överens om att den bästa lösningen var försäljning av den ena partens andel till den andra. Och nu har allts en lösning gått igenom. Idag undertecknas det avtal som gör Assyriska föreningen i Södertälje till ensam ägare av Assyriska kulturhuset på Hantverksvägen. På förbundet är man positiv till denna lösning, som man anser är den bästa för sina medlemsföreningar.

– Att vara ensam delägare innebär ett stort ansvar men också nya förutsättningar att bedriva bra och utvecklande verksamheter som gynnar alla assyrier med ungdomarna i fokus. Förbundet tackar för sin tid som delägare av Assyriska Kulturhuset i Södertälje och alla som bistått oss i denna fråga, säger förbundets ordförande Rachel Hadodo i en första kommentar.