En ny styrelse har valts för Assyriska Riksförbundet i Sverige. Det är den yngsta och mest högutbildade styrelse som Riksförbundet någonsin haft.

ARS höll sitt årsmöte på lördag i Jönköping. 54 ombud tog del av verksamhetsberättelsen, gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet och valde en ny styrelse för nästa tvåårsperiod. Afram Yakoub från Botkyrka återvaldes som ordförande. Till ny vice ordförande valdes Jenny Orahim från Botkyrka.

Övriga styrelsemedlemmar är Mano Barmano (Jönköping/Stockholm), Kara Hermez (Södertälje), Tony Meshko (Eskilstuna), Ann Odisho (Göteborg), Sargon Shamoon (Göteborg), Gabriel Keryakos (Stockholm) och William Gewargis (Jönköping).

Den nya styrelsen är rekordung. Den yngsta är 23 år och den äldsta 36. Medelåldern är 29 år. I själva styrelsen sitter sex män och tre kvinnor, men räknar man med suppleanterna är könsfördelningen 7-5. Inte helt jämt, men utvecklingen går åt rätt håll. I styrelsen talar en majoritet östassyriska, men tar man med suppleanterna i beräkningen är fördelningen mellan dialekterna 6-6.

Styrelsen valdes enhälligt, däremot blev det omröstning om valberedningen. Till den valdes Josef Garis, Samira Barmano och Josef Beth Josef.

Styrelsen föreslog för årsmötet flera ändringar i Riksförbundets stadgar. De flesta gick igenom enhälligt, men om några ändringsförslag blev det omröstning. Några förslag, bland annat det om ett nytt medlemssystem, fick inte den två tredjedels majoritet som krävdes och förföll. Efter kritik från ombuden drog också styrelsen tillbaka sitt förslag om höjd medlemsavgift. Det betyder att det fortsättningsvis är 10 kronor av avgiften till lokalavdelningarna som går till Riksförbundet.