Med anledning av att den tidigare ordföranden för European Syriac Union, Iskender Alptekin, har gått bort så har Assyriska Riksförbundet i Sverige skrivit en sorgebetygelse till dennes närstående och ESU.

Assyriska Riksförbundet i Sverige har idag nåtts av nyheten att Iskender Alptekin, före detta ordförande för European Syriac Union, har avlidit. 

Trots att det inte kan lätta denna tunga sorg, så är våra tankar hos Iskender Alptekins familj, släktingar och vänner under dessa svåra dagar.

Assyriska Riksförbundet i Sverige beklagar denna förlust och framför våra kondoleanser till Iskender Alptekins familj, släktingar och vänner, samt den organisation han var hängiven och ledde under sex år av sitt liv, European Syriac Union. 
_ _ _ 

The Assyrian Federation in Sweden received news today that Iskender Alptekin, former chairman of European Syriac Union, has passed away.

Although it can not assuage this profound grief, our thoughts are with the family, relatives, and friends of Iskender Alptekin during these difficult days.

The Assyrian Federation in Sweden regrets this loss and extend our condolences to the family, relatives and friends of Iskender Alptekin, and the organisation he was devoted to and led during six years of his life, European Syriac Union.
 

Assyriska Riksförbundet i Sverige
The Assyrian Federation in Sweden