Fredrik Reinfeldts regering har tagit åtskilligt fler steg mot jämställdhet än Göran Perssons regering gjorde. Ekot rapporterar att hälften av de statliga toppjobben går till kvinnor och att tjugo procent av jobben går till människor med utländsk bakgrund.

Fredrik Reinfeldts regering ändrade reglerna för rekrytering till statliga arbeten vid sitt tillträde. -Jag vill att det svenska folket ska känna att den som får jobbet i Sverige är den som är bäst lämpad att få det, inte den som råkar ha rätt kontakter eller rätt partibok, sa statsministern för två år sedan.

Nu visar Ekot i sin kartläggning att det inte bara var tomt prat. De nya bestämmelserna har gynnat kvinnor och personer med utländsk härkomst. Femtio procent av toppjobben går nu till kvinnor och tjugo procent går till invandrare i olika generationer. Dock går jobben inte till första generationens invandrare, utan snarare personer med ”utländsk bakgrund”.

Med invandrare åsyftas, i Ekots rapport, personer som är födda utomlands och nu bor i Sverige. Med utländsk bakgrund åsyftas de som har minst en utlandsfödd förälder. I sin kartläggning skriver Ekot att samtliga sjutton av de åttio myndighetschefer som regeringen Reinfeldt utsett har just ”utländsk härkomst”.

Cheferna med utländsk härkomst har sina rötter i Spanien, Tyskland, Danmark, Estland Tjeckoslovakien, Uganda, Frankrike, Nederländerna och Finland. Av ovannämnda länder är dessutom Finland, Danmark, Tyskland och Iran med i Sveriges tio-i-topp invandringslista. Tyskland toppar också ”chefslistan” med fyra utnämnda.

Tyskland, Finland och Danmark är kanske inte de länder man tänker först på när man hör invandrare eller personer med utländsk härkomst, men resultatet av regeringens arbete går inte att bortse ifrån. Ekots kartläggning visar att kvinnor och de med utländsk bakgrund missgynnats av den tidigare rekryteringspolitiken.

I de nya rekryteringsreglerna ingår det att skriva en lista för de meriter tjänsten kräver så att det ska kunna gå att granska hur rekryteringen gått till i efterhand. Därutöver har regeringskansliet börjat annonsera istället för att bara ringa upp intressanta personer. Skillnaden mellan den förra regeringens siffror och den nuvarande är stor.

När Göran Persson satt vid makten gick trettiotvå procent av toppjobben till kvinnor och endast sex procent till personer med utländsk bakgrund. De nya siffrorna som presenteras av Ekot motsvarar befolkningssammansättningen i Sverige exakt. Det har lett till självkritik inom socialdemokraterna .

Luciano Astudillo, Socialdemokraternas integrationspolitiske talesman, tycker det är dåligt att det egna partiet inte lyckades öka den etniska mångfalden och jämställdheten bland myndighetschefer under sin tid vi regeringsmakten.

-Jag kan konstatera att vi inte var tillräckligt bra på just det här området under vår regeringstid. Men det är ju väldigt positivt att det går åt rätt håll nu. Jag hoppas att vi kan ta till vara på det här tillfället så att vi blir ännu bättre. Det är en sak vad det är för myndighetschefer som finns, jag tror att de är viktiga förebilder och skickar viktiga signaler, men nu måste vi se till att också hela organisationerna blir bättre på att ta till vara på mångfalden och olikheten, säger Astudillo till Ekot.