Idag hålls officiellt val till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Assyrierna är en stark och viktig väljargrupp i landet. Väljer inte vi de politiker vi vill ha så väljs andra politiker åt oss. Hujada.com-redaktionen uppmanar därför alla att ta tillvara sin demokratiska rättighet att använda sin röst i valet.

Här på Hujada.com har man kunnat läsa hur Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser på några för assyrierna angelägna frågor. Centerpartiet har inte svarat.

Inför valet, som också är ett personval, har man också kunnat läsa intervjuer med riksdagsledamöter som bidragit extra till att folkmordet Seyfo erkändes i Sveriges riksdag den 11 mars 2010. Antingen har de varit med och undertecknat den motion som antogs i kammaren eller så har de visat politiskt mod genom att röstat igenom den trots trycket från det egna partiet.

Valmaterial från Valmyndigheten finns att tillgå på det assyriska språket

Läs igenom partisvaren, intervjuerna och materialet från valmyndigheten och ta dig till din vallokal för att rösta innan kl. 20:00 idag. Glöm heller inte att kryssa dina politiker i valet till kommun, landsting och riksdag!