Under gårdagens fullmäktigemöte i Botkyrka kommun blev beslutet inte riktigt vad assyrierna önskade, men många av de som deltog i manifestationen uttryckte ändå glädje över steget som togs.

Cirka 300 assyrier deltog i en manifestation utanför Folkets hus i Hallunda igår inför behandlingen av medborgarförslaget om att uppföra ett minnesmonument för offren av Seyfo. En grupp turkiska motdemonstrater samlades en bit bort för att protestera mot förslaget. 

Inför behandlingen av ärendet hade samtliga partier förutom SD kommit med förslaget att avslå ansökan och istället öppna upp för att assyrier får själva bekosta och uppföra ett monument på en plats som kommunen anvisar. Förslaget vann omröstningen i fullmäktige. Endast en av ledamöterna röstade ja för det ursprungliga förslaget att kommunen ska uppföra monumentet. 

– Jag vill klargöra att ingen av ledamöterna här ikväll har röstat för det ursprungliga förslaget och det tycker jag är riktigt fegt, sa Isak Betsimon från Miljöpartiet under debatten i fullmäktige. 

Flera andra politiker med syriansk bakgrund var uppe och debatterade och talade vackert om folkmordet men ingen av de röstade för det ursprungliga förslaget. Bland dessa kan nämnas Mattias Gökinan, Yusef Aydin, Arzu Alan, Aram Al Khoury och Gabriel Malke.

Fehmi Barkarmo från Seyfocenter som skickade in medborgarförslaget informerade fullmäktige att assyrierna i kommunen kommer att lämna in ett nytt förslag enligt det nya beslutet. 

– Vi vet inte i dagsläget om marken som monumentet ska placeras på kommer att vara ägd av kommunen. Vår utgångspunkt är att det ska vara kommunalt ägd mark, sa Barkarmo till hujada.com efter beslutet.

Manifestationen anordnades av assyriska organisationen Seyfocenter med stöd och deltagande av Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Assurföreningen i Fittja, Assyriska kulturföreningen i Botkyrka, Inanna Familjeföreningen, Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Kvinnoförbundet och Assyriska Riksförbundet.