Antalet fattiga assyriska familjer i Syrien har ökat. Situationen är så svår att de knappt har råd med mat och bostad. I dagens Syrien räcker det inte längre med att endast mannen arbetar, utan även kvinnan måste hitta en sysselsättning för att försörja familjen. Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige tänker inte sitta vid sidan och se på. Men engagemang behövs även från annat håll.

Hemlandet kallar på oss som lever i diaspora. Vårt stöd efterfrågas av dem som lever kvar. Det behövs i form av ekonomiskt bidrag till utbildnings- och sysselsättningsprojekt, men det som efterfrågas mest är kontinuerliga besök och utbyte av erfarenheter och kunskaper. Att resa till hemlandet är ett effektivt sätt att öka kunskaperna om och förståelsen för sina rötter och på det viset stärka den assyriska identiteten. Besök i hemlandet är en ”win-win situation”, som assyrier i både diaspora och hemlandet drar nytta av.

Sedan 1999, då jag för första gången åkte ner till hemlandet på egen hand, har jag återvänt dit nästan årligen. För mig är det välspenderade semesterpengar. Förutom god mat och sol får jag även möjlighet att knyta kontakt med assyrier i hemlandet och komma närmare mina rötter. Varje besök gör mig tryggare i min assyriska identitet, men gör också att jag än mer uppskattar mitt Sverige med dess demokratiska och trygga välfärdssystem.

Resorna har kompletterat min mors berättelser om hemlandet som jag har vuxit upp med. Jag minns när vi var små hur vi syskon kröp nära min mor och bad henne att än en gång berätta om hur de levde i byn. Hon berättade om sin hårda och fattiga uppväxt utan att försköna, men ändå, eller kanske just därför, har jag fastnat för hemlandet. En sak är i alla fall säker: bandet mellan mig och mina föräldrar och min familjehistoria blir starkare efter varje hemlandsresa.

Assyriska Kvinnoförbundet – AKF – gjorde en resa till hemlandet den här sommaren; en resa som kastade deltagarna mellan glädje och sorg, mellan hopp och förtvivlan. Resan har utan tvivel satt spår hos deltagarna. Varenda dag, vartenda möte och varje anhalt påminde oss om varför vi lämnade vårt hemland. Och om att vi måste fortsätta arbetet med att värna om assyriers mänskliga rättigheter och chans att få leva ett drägligt liv utan förtryck, förföljelse och diskriminering.

Syftet med hemlandsresan var att besöka assyriska historiska platser i Syrien och Turkiet och att knyta kontakt med assyriska kvinnoorganisationer. Det som kommer vara mest intressant att arbeta vidare med för AKF är de möten vi hade med ADO:s kvinnokommitté och kvinnokommittéerna för de olika kyrkorna i Qamishly. Där diskuterades vad vi i Sverige kan göra för att ge assyrierna i hemlandet möjligheten att bo kvar där.

Det som efterfrågades mest var ekonomsikt bidrag för att skapa arbetstillfällen för assyrierna. Priserna har stigit väldigt mycket den senaste tiden i Syrien samtidigt som lönerna är kvar på samma nivå som tidigare. Detta har lett till att antalet fattiga familjer bland assyrierna har ökat. Dessa familjer har knappt råd med mat och bostad. Utbildning för barnen uteblir om inga bidrag eller gåvor delas ut av kyrkorna. Tidigare gick det runt rent ekonomiskt om enbart mannen i hushållet arbetade, men nu menar man att både mannen och frun måste försörja familjen. Det är just där Assyriska Kvinnoförbundet kommer in i bilden, att bidra med hjälp för att starta någon form av sysselsättning för kvinnorna.

Vi har det bra i Sverige både ekonomiskt och politiskt, därför har vi råd och möjlighet att hjälpa våra systrar i hemlandet. Det kommer Assyriska Kvinnoförbundet göra på ett eller annat sätt. Vi har precis startat den här processen och förhoppningen är att vi om några månader kan presentera ett förslag på hur vi kommer att gå tillväga. Då hoppas vi att du är med och hjälper till. Som sagt, hemlandet kallar på oss.