Assyria TV visade nyligen en föreläsning av journalisten Augin Kurt Haninke om assyrisk identitet, där anti-assyriska revisionister avslöjas. En av de utpekade aktörerna, Henri Bedros Kifa, förnekar att han skulle ha ändrat åsikt. Bedros Kifa är numera en hätsk anti-assyrier men Hujådå kan idag avslöja att han i sin magisteruppsats hävdade att benämningen ”suryan” har sitt ursprung i ”Assyrian”.

1982 skrev Henri Bedros en magisteruppsats vid University of Lebanon på arabiska med titeln Nakbat as-Suryan al-Rahawiyin 1924. Henris familj var en av tiotusentals assyrier som flydde från staden Urhoy (Urfa, Edessa) när den turkiska republiken bildades och när fransmännens styre över staden hade avslutats. Assyrier, armenier och andra kristna tog sin tillflykt till det franska protektoratet Syrien (Libanon var vid den tiden en del av Syrien). Henri Bedros, som numera har lagt till efternamnet Kifa, skrev alltså en uppsats om sina farföräldrars öde där han bland annat resonerar om ursprunget till beteckningen Suryan (engelska; Syrian)


I ett exemplar som han dedicerade till malfono Abrohom Nuro den 28 oktober samma år, beskriver Henri Bedros på sidorna 17-18 tre förekommande teorier om varifrån namnet Suryani (Suryoyo) kommer. Den första teorin tillhör patriark Yakub III (1912-1980) som hävdade att det kommer från den persiske kungen Cyrus som störtade Babylon 539 f Kr. Den andra teorin tillhör den kaldeiske biskopen Adday Sher i staden Siirt som mördades under folkmordet Seyfo 1915. Han hävdade att Suryani kommer från ett fornegyptiskt namn på Syrien. Enligt biskop Sher kallade egyptierna Syrien för Kharu eller Sharu och grekerna gjorde om det till Syria.

Henri Bedros skriver ordagrant så här om den senare teorin: 
”Enligt den tredje teorin kommer beteckningen Suryan från Ashur och assyrierna. Grekerna kallade hela området med detta namn på grund av att dess befolkning var under det assyriska herraväldet. Grekerna gjorde således om namnet (Ashur, red a) så att det passade deras uttal, vilket blev Assyrian. Araberna tog över detta namn av grekerna och lade till bokstaven L eftersom de utgick från att inledningsbokstaven S var shamsi. Således blev det al-Suryan (uttalas: as-Suryan, red a)”.

Henri Bedros fortsätter sedan med att säga att det är svårt att avgöra vilken teori som är korrekt, men att han föredrar den tredje teorin. Han tillägger också att armenierna har bevarat termen Asuri åt oss, som de använder om såväl Suryan som Ashuri.

Nu 30 år senare framträder samme man ofta i en anti-assyrisk TV-kanal och framhäver en ren arameisk identitet som saknar varje anknytning till de forna assyrierna. 

De två bifogade filerna nedan är scannade från Bedros Kifas egen magisteruppsats. En visar omslaget till magisteruppsatsen och den andra visar sidan 17 där han resonerar kring sitt assyriska ursprung.