Robel George Golo anser att klyftan mellan assyrier i diasporan och assyrier i hemlandet bara blir större. Men den kan minskas om man visar solidaritet genom att till exempel hjälpa organisationer som Assyrier Utan Gränser. Malki hoppas då att man bland annat kan stoppa massflykten från fäderneslandet.

Det har säkerligen inte förbigått någon att assyrier är ett utspritt folk över hela världen och att vi är alla en del av olika kulturella kontexter. Integrationen i de olika områdena har skapat en del skillnader bland folket. Några exempel är folkslagets olika tankesätt, dess skyldigheter gentemot andra assyrier och hur vi assyrier beter oss gentemot varandra. Trots att vår tillvaro och kultur ständigt förändras finns det likväl en sak som förbinder oss alla; vi är globala assyrier.

Jag ser mig själv inte som ett offer för assimilation. Mest för att jag väljer att tro att jag tillför minst lika mycket till den nya kulturen som den tillför mig. Jag har omfamnat vissa delar av den svenska kulturen och utövar den också som om den vore min egen. Naturligtvis är det inget fel med det. Det är snarare en naturlig process, som mycket annat här i världen.

Vi kan inte värdera kultur. Däremot kan vi värdera de förutsättningarna vi beviljas, och vissa har bättre förutsättningar än andra. Vi får inte glömma att en form av assimilation pågår just nu i hemlandet, där andra folkgruppers förtryck försöker hindra eller försvåra den assyriska rörelsen i diasporan. Det finns stora orättvisor i hemlandet, och assyrierna där ges inte samma förutsättningar som finns i västvärlden.

Det är därför allas skyldighet att visa solidaritet med dem som utsätts för svåra förhållanden och sämre förutsättningar. Med det i bakhuvudet är det viktigt att vi, assyrier i diasporan och i hemlandet, tillsammans kämpar för att förbättra assyriernas situation i hemlandet för att bygga en ljusare framtid.
Vi behöver en brygga mellan assyrierna världen över.

Det är här som organisationen Assyrier Utan Gränser träder in och spelar en stor roll. En välgörenhetsorganisation som bidrar till skapande av uppmärksamhet och opinion kring det assyriska folkets situation i hela världen.

En annan del av organisationens arbete är att bistå assyrier i nöd. Till exempel hjälper Assyrier Utan Gränser till vid flyktingkatastrofer. Sedan skapar AUG opinion mot all form av förtryck och åsidosättande av de mänskliga rättigheterna mot den assyriska folkgruppen – oavsett var i världen orättvisan finns.

Vi måste börja uppmana varandra att hålla kvar det assyriska folket i hemlandet. Vi kan minska klyftan genom att hjälpa dem att kämpa för, försvara, samt göra anspråk på sin egendom och sina rättigheter. Med hjälp av Assyrier Utan Gränser kan det assyriska folket i hemlandet känna att assyrierna i diasporan inte har glömt bort sina assyriska bröder och systrar som är kvar och vaktar förfädernas mark sedan tusentals år.

Idag finns cirka trehundra organisationer i Sverige som har beviljats ett 90-konto för insamlingar. Ett 90-konto betyder att det finns en kvalitetsstämpel på arbetet de gör. Några organisationer som har ett sådant konto är bland andra Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF och just Assyrier Utan Gränser.

Assyrier utan gränser, det är just det vi är.