Det är viktigt att uppmärksamma och visa uppskattning för personer som bidrar till bättre förutsättningar för det assyriska folket. Assyrien Kulturcenter i Botkyrka föregår med gott exempel genom sitt årliga kulturpris, menar insändarskribenten.

Alla insatser för den assyriska saken små som stora bör uppskattas, i synnerhet våra vänners insatser som är väsentliga för vårt folk på den politiska arenan.

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) är en av de assyriska institutioner som uppskattar verksamheter, vilka gynnar assyriska folket politiskt som kulturellt. Dessa uppskattningar sker genom sponsring, pris- och diplomutdelning till personer och institutioner, vilka kämpar för assyriska kulturarvets existens både i diasporan och i fädernas hemtrakter.

År 2010 började Assyrien Kulturcenter i Botkyrka uppmärksamma både personers och institutioners insatser för den assyriska saken. AKC:s målsättning är att fortsätta dela ut Kulturpris varje år till personer och institutioner som gör goda gärningar till assyriska folkets existens och dess mänskliga rättigheter.

Här följer kronologin för AKC:s kulturprisutdelningen och en längre motivering till den senaste, eftersom de tidigare som bara nämns här har det redan skrivits om: 

–  Priset för år 2010 tilldelades Sur kommunordföranden i Diyarbakir – sydöstra Turkiet, Abdullah Demirbas för hans breda synvinkel och humana tänkande som har gynnat även det assyriska kulturarvet.

–  År 2011 gick priset till författaren Besim Aydin för hans insatser som har berikat den assyriska litteraturen.

– År 2012 var det dags för förläggaren Ragip Zarakolu för hans kamp för mänskliga rättigheter i Turkiet och assyrierna som förtryckt folk gynnas av hans kamp.

– Den 17 mars 2013 vid AKC:s årsmöte kom turen till historieprofessorn David Gaunt att ta emot äran och motiveringen är följande: 

Professor David Gaunt är en av assyriernas vänner som har under många år varit engagerad i detta folks mänskliga rättigheter i Turkiet, i synnerhet i folkmordsfrågan. För ett erkännande av folkmordet Seyfo från turkiska staten har David Gaunt under många år föreläst, debatterat och skrivit om detta ämne. David Gaunts forskning är en av de viktiga faktorer till att Sveriges Riksdag den 11 mars 2010 beslutade att erkänna folkmordet på assyrier, armenier och grekiska pontier år 1915 i Turkiet – ett folkmord, vilket från turkiskt håll förnekas, eller bagatelliseras genom att kalla det för en tragedi.

David Gaunt har många gånger fått hotelser för sitt engagemang i folkmordsfrågan, men man har inte lyckats med att tysta honom, utan han har fortsatt att tala och skriva om sanningen. David har till och med varit i Turkiet flera gånger för att föreläsa och delta i debatter med turkiska historiker om detta folkmord. Alltså, David Gaunt är en sann historiker som strävar efter att ta fram sanningen, men han är också en kämpe för rättvisan. 

Hammurabi BarAsmar