Slutsatsen som den holländske parlamentarikern Joël Voordewind drar, från Kristna unions-partiet, efter hans ankomst från en farlig resa till Assyrien i norra Irak, är det att de assyriska kristna drabbas oproportionerligt mer i förhållande till andra irakier. Han vill få mer uppmärksamhet för deras situation.

– Jag har i mina händer hållit i hotelsebrev från muslimska fundamentalister som var adresserade till assyriska kristna, säger Voordewind. 

På grund av säkerheten tvivlade utrikesdepartementet för hans resa till norra Irak, men Voordewind hade bestämt sig för att åka. Hans mål var att undersöka fakta rörande den humanitära situationen för de inrikes tvångsförflyttade folken – huvudsakligen assyriska kristna, men även kurder och araber – som har hamnat i norra Irak när de har flytt våldet från andra delar i landet. Voordewind, koncentrerade sig dock på assyrierna, de äldsta invånarna och ursprungsbefolkningen i Irak.

– Intrycket jag hade var att denna minoritet har blivit utsatt mer än de andra. Detta bekräftades genom mina besök hos regionalpolitiker, hjälporganisationer och flyktingar från Mosul och Bagdad, förklarar den holländske parlamentarikern från sitt hotell i den kurdiska huvudstaden Erbil.

– Även andra grupper har blivit utsatta av muslimska extremister, men utifrån det jag har sett är jag övertygad om att det finns ett allvarligt försökt om att utrota dessa kristna folk från landet. Jag har sett hotelsebreven med mina egna ögon: attacker mot kristna började med brev, som sade saker som ”gå härifrån kristen – eller du kommer att dö”, och sedan undertecknade med ”Mujaheddinerna”. Andra signaler är de omfattande attackerna på kyrkor i hela Irak, och nyligen mordet på ärkebiskopen i Mosul. Det finns även brev med order till kristna att föra sina döttrar till moskén, så att de kan bli bortgifta med en muslimsk man. Jag har inte funnit några bevis för korsfästning av kristna, men det kan fortfarande vara sant då jag har träffat personer som berättat för oss att sådana handlingar verkligen har inträffat.

Antal  
Det faktum att assyriska kristna är offer för våld i jämförelse med andra har också att göra med deras arbete med amerikanarna där. Men genom att den amerikanska armén och amerikanska företag ser dem som lojala anställda, ser de extrema muslimska grupperna dem som förrädare och anställda av den ”västerländska fienden”. Dessutom är i de flesta delar av Irak en lag som gäller: de bäst anpassades överlevnad. Kriminella är inte rädda att tjäna pengar på kidnappningar.
Men bestrider inte detta den religiösa upprensning som Voordewind nämner?

– Nej, för att antalen visar det motsatta. Under Saddam Husseins tid var tre procent av befolkningen kristna assyrier. Men procenttalet av de kristna assyrierna som har hamnat i Syrien och Jordanien är 36 procent av det totala antalet flyktingar. Det är oproportionerligt. Från de ursprungliga 1,4 miljoner kristna assyrier i Irak, är det 400 000 kvar. Omkring 100 000 av dessa är i den kurdiska delen av norra Irak som tvångsförflyttade människor. Mina slutsatser är baserade på siffror som jag har mottagit från olika institutioner, så som Röda Korset och FN-organisationen UNHCR i Erbil. Problemet är att i många av regionerna i norra Irak som de tvångsförflyttade lever i, inklusive den så kallade Nineveh-slätten där många assyrier lever, är märkta som farliga områden av hjälparbetare från Röda Korset och UNHCR. De vägrar att besöka dessa platser. Förresten, jag har varit i Nineveh -slätten denna vecka.

Assyriska kristna
Detta för oss omedelbart till nästa problem, säger den holländske parlamentarikern. Assyrierna och andra grupper som, till exempel lämnat Basra och Bagdad ”är totalt berövade av sina egendomar” när de anländer i norra Irak. Området innanför den Kurdiska regionala regeringen (KRG) är jämförelsevis säker – i Erbil för exempelvis, exploderar en bomb ”endast” en gång per år. ”För detta ger jag mina komplimanger till den kurdiska ledningen”, säger Voordewind, som själv var hjälparbetare i norra Irak år 1991 när kurderna attackerades av Saddam Hussein.

– Men flyktingarna nås inte av de humanitära organisationerna, vilket betyder att de inte kommer att mottaga någon grundläggande hjälp så som mat, någonstans att bo eller toaletter. Jag har också hört många historier om assyriska kristna som avsiktligen blir åsidosatta av kurderna. De vägras jobb inom statliga institutioner i fall de inte är medlemmar i något av de styrande kurdiska politiska partierna som formar KRG. Även marker, hus, egendomar tillhörande assyrier har blivit konfiskerade utan någon form av kompensation.

– De kurdiska myndigheterna förnekar att de hört talas om sådana tillämpningar. Ett stort problem är att assyrierna verkligen är rädda att uttala sig om dessa frågor, som begås av myndigheterna eller den kurdiska polisen. Det är en stor skillnad mellan vad den regionala kurdiska administrationen ”ser” och vad de assyriska kristna uppger.

Ekonomisk hjälp
På grund av detta, kommer Voordewind att fråga ministern för utveckling (tredje världsländer), Bert Koenders, att inte bara skicka ekonomisk hjälp till de kurdiska myndigheterna, Röda Korset, eller UNHCR, utan hellre till organisationer som Assyrian Aid Society, som når de kristna assyrierna på Nineveh -slätten. På begäran från SGP (Kristna reform-partiet) och Kristna union-partiet, deklarerade nyligen den holländska regeringen att fördela sex miljoner Euro till flyktingarna i norra Irak. ”En betydande summa”, enligt Voordewind, ”men inte tillräckligt för att tillfredställa det existerande behovet. Enligt UNHCR är totalt 348 00 personer tvångsförflyttade i norra Irak, en stor del av dessa människor är assyriska kristna. Denna grupp borde därför också, bli av större intresse bland det resterande internationella samfundet. För att när vi inte gör något, kan vi vara säkra på att detta antal flyktingar kommer att knacka på dörren i västra Europa väldigt snart”.

En dröm bland assyrierna – också närd av patriotiska känslor – är önskan om en autonom region i Nineveh -slätten. Sådant territorium kan forma en säker tillflyktsort för de kristna i Irak. ”… en förståelig önskan förstås”, säger Voordewind.

– Men ett sådant projekt bör vara väl planerat med både den kurdiska regeringen och centralregeringen i Bagdad. Säkerheten för ett sådant territorium är en annan fråga. Idag är den irakiska armén – som i de norra regionerna utanför KRGs region består mest av kurder – tar hand om säkerheten. Assyrierna bör bli erbjudna möjligheten om att själva forma deras egen polisstyrka. Idag är dessa förslag för en assyrisk polisstyrka blockerade av den irakiska regeringen i Bagdad, som består av muslimska kurder och muslimska shia araber. Nederländerna kan diskutera denna fråga genom diplomatiska vägar med de irakiska myndigheterna för att ompröva deras hållning i detta avseende.

Översättning: Tomas Isik