Assyrier flyr dagligen från centrala till norra Irak. Situationen för assyrierna är fortfarande kritisk men inte hopplös enligt Sait Yildiz från Assyriska Demokratiska Organisationen – ADO – som nyligen besökt norra Irak. Nu reser han runt i Sverige för att berätta om den rådande situationen för assyrierna i Irak.

Assyrierna i Irak är utsatta för regelrätt etnisk rensning. Senast uppstod en massflykt från Mosul. Trots det allvarliga läget finns det fortfarande meningsskiljaktigheter mellan olika assyriska organisationer, i synnerhet i frågan om självstyre.

Enligt Sait Yildiz, ordförande för ADO:s sverigesektion, kräver de flesta organisationerna självstyre i form av autonomi. Den enda organisationen som föredrar ett regionalt styre som inte är baserat på etnicitet är Zowaa, Assyrian Democratic Movement.

För någon månad sedan reste Yildiz tillsammans med andra ADO-medlemmar till Irak. Resan var den femte sedan kriget bröt ut år 2003. Avsikten med resan var att medla mellan organisationerna och försöka ena våra nationella krav och budskap, däribland i autonomifrågan. 

– Bagdad, Basra och andra delar av Irak håller på att tömmas på assyrier, men antalet assyrier i norra delen av landet och på Nineveh-slätten ökar. Före kriget bodde 28 000 assyrier i Bagdeda, nu är det upp till 50 000, konstaterar Sait Yildiz. 

I söndags kom ett 50-tal personer till syrisk-ortodoxa kyrkans lokaler i Hallonbergen för att lyssna på hans föreläsning. Yildiz berättade att vid möten med lokala kurdiska makthavare framkommit att en assyrisk autonomi även skulle ligga i kurdernas intressen. Men vilka intressen och hur det skulle gynna kurderna avslöjade inte de kurdiska representanterna. 

Kurdernas intresse för en assyrisk autonomi skickar både positiva och negativa signaler. Att ha ett gemensamt intresse med kurdiska regionalstyret som har blivit en maktfaktor i Irak kan ses som positivt. Men vad det kommer att kosta assyrierna är det ingen som vet. I fall kurdiska intressen krockar med assyriska intressen är ännu en fråga som söker svar.  

När frågan om hur en assyrisk autonomi skulle gynna kurderna ställdes till Sait Yildiz svarade han:

– Innan vi tänker på kurdernas intressen, måste vi tänka på våra egna intressen och folkets framtid i Irak. Vi i ADO anser att autonomi är ett nationellt, politiskt och strategisk projekt som kan säkra vår existens och framtid i fädernas land. Majoriteten av representanterna för våra politiska, kulturella och kyrkliga institutioner ser autonomin som enda garanten för att säkra våra rättigheter i grundlagen.

När det gäller kurdernas intressen kan man bara spekulera. Det florerar olika teorier bland folk.  Det vanligaste är att det finns rika oljekällor på Nineveh-slätten. Genom att aktivt stödja en assyrisk autonomi vill kurderna visa att man är sekulär och med det vinna omvärldens och stöd. Ett annat kan vara att en assyrisk autonomi kan fungera som en buffertzon mellan kurder och araber.