Justitiekanslern i Sverige friar de turkiska tidskrifterna Euroturk och Haber isvec från misstankar om hets mot folkgrupp. JK anser det inte vara brottsligt att förneka folkmorden från 1915.

Enligt anmälaren ska de två tidskrifterna ha publicerat artiklar om att det ottomanska riket inte har gjort sig skyldigt till folkmordet på armenier och greker år 1915, skriver tidningen Journalisten.se.

Nu slår JK fast att artiklarna inte utgör hets mot folkgrupp.

– Även om sådana påståenden kan uppfattas som stötande eller direkt missvisande av en bred allmänhet så är de inte olagliga, konstaterar JK i sitt utlåtande.

JK skriver vidare att syftet med lagen om hets mot folkgrupp inte är att motverka debatt och kritik.

Den 11 mars har det gått två år sedan Sveriges riksdag beslutade att erkänna folkmordet år 1915 på assyrier, armenier och pontiska greker.

Linda Asmar