Regeringens politik har lyckats väldigt bra med bland annat jobbskatteavdraget där skattelättnaderna har inneburit åtskilliga hundralappar mer i plånboken. Ackad Barsom menar att medelinkomsttagare kommer att få betydligt svårare att hushålla ekonomin om högerpartierna inte blir omvalda.

Sedan den nytillträdda regeringen införde jobbskatteavdraget 2007 har en medelinkomsttagare haft ungefär 1 000 kr mer i plånboken. Nu till årsskiftet kommer ett tredje steg i jobbskatteavdraget att träda i kraft. För mig som medelinkomsttagare kommer det att betyda att ”endast” 24 procent av min lön går till skatter.

Avdraget är konstruerat så att låg- och medelinkomsttagare får en större skattelättnad i förhållande till sin lön. Regeringen har alltså lyckats uppfylla sin huvudpunkt som man gick till val på 2006, nämligen att motivera folket att jobba i större utsträckning.

Hur skulle det se ut om regeringspartierna inte skulle vinna valet 2006? Bland annat skulle ett hushåll med två medelinkomsttagare då ha ca 3 000 kr mindre att leva på varje månad. Man har alltså lyckats ge en supermorot till medborgarna samtidigt som besparingar inte har gjorts inom vård, skola och omsorg.

De ovannämnda områdena har istället givits ökade finanser. Avslutningsvis vill jag framföra att regeringen har gjort ett bra jobb på drygt en halv mandatperiod och hoppas på en lika god fortsättning.