Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser fokuserar i år sin julkampanj på assyrierna i Syrien och uppmanar alla att bidra för att hjälpa våra utsatta landsmän.
– Vår kampanj riktar sig främst till assyrierna i Qamishly, Hassake, Qabre hewore och Derik, informerar AUG.

Vad som började med demonstrationer runt om i Syrien har eskalerat till ett fullskaligt krig. Tillgången till mat, vatten och andra förnödenheter är mycket begränsad. Ständiga elavbrott och bristen på gas och bensin bidrar till en ogynnsam tillvaro. Lägg därtill den ständigt överhängande faran om våld och hot, om bombningar, kidnappningar och mord. För assyrierna har situationen förvärrats alltmer. Deras religiösa tillhörighet utgör en avgörande faktor för det riktade våldet.

Assyrierna har ständigt drabbats av konflikterna i Mellanöstern, kriget i Irak och nu senast i Syrien.  De utsätts för våldsamhet från bl.a. islamistiska extremister. Som exempel kan nämnas en bilbomb som exploderade i staden Aleppos assyriska distrikt den 21 oktober i år, vilket orsakade stora skador på byggnader tillhörande syrisk-ortodoxa kyrkan, bl.a. ett äldreboende, en skola och en vårdcentral. Inga dödsfall rapporterades, men personal och andra inblandade blev väldigt chockade. Bara några dagar senare attackerades samma distrikt av en gruppering med kopplingar till Al-Qaida. En person dödades i samband med attackerna, men de flesta lyckades fly. Förövarna ockuperade de flyendes hem och andra byggnader.

Vidare rapporterade Assyrian International News Agency (AINA) att fyra missiler avfyrades mot den assyriska byn Tel Nasri i Khabour. Kyrkan i byn förstördes och missilerna orsakade skada på samtliga hus. Ett barn omkom i samband med attackerna och många sårades allvarligt. Det finns indikationer som pekar på att det är regeringsstyrkorna som legat bakom attacken.

Detta utgör bara exempel på hur assyrierna har drabbats av kriget. Det finns rapporter som visar att våld, hot och kidnappningar förekommer i stor utsträckning, som riktats särskilt mot assyrier. Hjälpen från utomstående aktörer av olika slag är nästintill obefintlig. Det finns dock de som försöker göra skillnad.

Assyrier Utan Gränser (AUG) arbetar för att förbättra situationen för assyrierna i ursprungsländerna.  Nu närmast har AUG lanserat en julkampanj i syfte att förse utsatta assyrier med mat, medicin och uppvärmning för husen, samt el och gas till matlagning, främst i de av assyrier tättbebodda områdena Zalin (Qamishli), Hassake, Tel Tamer, Qabre Hewore och Derik.

”Vi tar en dag i taget! Vi har inget annat val, våra liv ligger i Guds händer och vi tackar Honom för varje dag som vi överlever. Vi bunkrar så mycket mat som möjligt och överlämnar resten åt ödet”.

Det sa en assyrisk trebarnsmamma när hon blev tillfrågad om hur hon mår. Tillgången till förnödenheter blir knappare för varje dag och folket lever i ständig rädsla både för nuet och för framtiden. Arbetet med att tillgodose behovet av livsnödvändigheter är avgörande. Assyrierna riskerar att utraderas helt från området, ett område där deras förfäder en gång byggde upp de samhällen som kom att kallas ”civilisationens vagga”. Med julkampanjen som lanserats av Assyrier Utan Gränser kan Du göra skillnad.

Gå in på AUG:s hemsida, www.awbswe.se, för mer information om julkampanjen 2012 och hur du går tillväga  för att bidra med din hjälp.

Det sker nu, förändra liv!

Gå in på AUG:s hemsida, www.awbswe.se, för mer information om julkampanjen 2012. 

Assyrier Utan Gränser