Uppemot 2000 personer sökte sig under lördagen till S:t Jacob av Nsibin katedralen i Södertälje för att ta farväl av bröderna Moussa. Många grät öppet när fotbollsstjärnan Eddie och fyrabarnsfadern Yaacoub fördes till sin sista vila.

Långt fler personer än vad den ansenliga katedralen kan ta emot kom för att hedra de två avlidna och visa sitt deltagande i familjernas sorg. Närmast de två vita kistorna som omgärdades av vackra blomsterarrangemang satt de allra närmast anhöriga. Trots att begravningsgästerna stod i gångarna, längs väggarna och ända ut i entréhallen gick begravningsceremonin som leddes av fyra biskopar lugnt till. 

När Sarahs känslosamma brev till sin bortgångne make Yaacoub, och Alexandras sista hälsning till sina två avlidna bröder lästes upp så låg känslorna tungt i luften. Till klagosång bars sedan bröderna ut tillsammans med den assyriska flaggan, fotografier och blommor. Som seden bjuder bars den ogifte Eddie ut till den vers som vanligen tillägnas nygifta par under deras bröllopsfest. Sorgen var utbredd bland alla svartklädda besökare och många grät öppet.

Begravningsföljet färdades sedan förbi Assyriskas hemarena på väg till Södertälje kyrkogård för jordfästningen. Omgivna av sina närmast anhöriga och vänner lades sedan bröderna Eddie och Yaacoub för den sista vilan.

Må de vila i frid.