Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, ställer sig kritiskt till regerings passiva hållning kring folkmordserkännandet i ett brev till Rosenbad.
– Regeringen måste ge klara besked, skriver kommittéen.

Med en rösts övervikt beslutade riksdagen den 11 mars 2010 att Sveriges riksdag skulle erkänna Seyfo, folkmordet på assyrier åren 1914-1919. Fredrik Reinfeldts regering, med utrikesminister Carl Bildt i spetsen, gjorde ingen hemlighet av sin negativa inställning till beslutet. Regeringen prioriterade relationerna med den folkmordsförnekande staten Turkiet och har sedan erkännandet inte tagit tag i frågan.  

– Med olika förklaringar tycks den svenska regeringen ännu inte ha accepterat det beslutet och verkställt det, skriver SKA i pressmeddelandet och fortsätter:

– Att nonchalera ett av riksdagen demokratiskt fattat beslut, inger farhågor och oro inför framtiden.

I brevet lyfter SKA även fram den nuvarande förföljelsen av assyrier i Irak, som beskrivs som en fortsättning på det stora folkmordet under början av 1900-talet: 
 
– Folkmordet fortsätter således med systematisk förföljelse, våld, dödande, trakasserier av olika slag och fråntagande av egendom. 

Brevet avslutas med en tydlig uppmaning till regeringen Reinfeldt: 

– Svenska Kommittén för Assyrier anser att regeringen dels ska ge klara besked och uttalanden om att regeringen avser att internationellt lyfta frågan om folkmordet 1914-1919 inklusive det i våra dagar pågående folkmordet och att dels fullfölja riksdagens beslut att erkänna folkmordet, Seyfo, 1914-1919 på assyrierna.