De öst-katolska assyriernas patriark Louis Sako har i ett brev till Dinkha IV, överhuvud för Österns Assyriska kyrka efterfrågat enighet och samgående mellan de två kyrkorna.

Patriark Louis Raphael I Sako skickade den 15 september ett gratulationsbrev till patriarken för Österns Assyriska kyrka Mar Dinkha IV med anledning av dennes 78:e födelsedag. I brevet inbjuder Louis Sako Österns Assyriska kyrka att återupprätta fullständig kyrklig enighet mellan kyrkorna. 

”Jag tar detta tillfälle att uttrycka önskan från den kaldeiska kyrkan att påbörja en dialog för enighet, vilket är Jesus önskemål. Påbörjandet av denna dialog är brådskande idag, i ljuset av stora utmaningar vilka hotar vår överlevnad. Utan enighet finns det ingen framtid för oss. Enighet kan hjälpa bevara vår närvaro (…), skriver patriarken enligt en artikel i Agenzia Fides, en nyhetsbyrå tillhörande Vatikanen. 

Österns Assyriska kyrka förde länge en teologisk dialog med Vatikanen vilket ledde till en gemensam deklaration 1994. I deklarationen som undertecknades av Patriark Dinkha IV och påven Johannes Paulus II, slog man fast att de båda kyrkorna delar samma tro på Jesus och på inkarnationens mysterium. Kaldeiska kyrkan är unierad med Vatikanen och följer samma kyrkliga och teologiska regler. 

”Om vi har erkänt att vi har samma tro, förklarade Patriark Louis Sako till Agenzia Fides; ”så undrar jag vilka hindren är för att vandra tillsammas mot erkännandet av komplett enighet mellan oss. Kanske behövs lite mod för att hitta rätt metod. Jag tänker på möjligheten att sammanföra våra synoder och möta varandra kring våra gemensamma bekymmer, såsom våra medlemmars flykt från deras ursprungsland och upplösningen av det sekulära arv som delas av våra kyrkor”, kommenterade patriarken till nyhetsbyrån.  

Den kaldeiska kyrkan bildades under 1500-talet då medlemmar i Österns kyrka var missnöjda med valet av en ny patriark. Den interna dispyten utnyttjades av katolska missionärer och ledde till katolicismens intåg bland östassyrierna.