I dagarna ägde en interpellation rum i riksdagen mellan Hans Linde (v) och utrikesminister Carl Bildt. Interpellationen, som skulle handla om massgraven som hittats utanför byn Dara i sydöstra Turkiet, förvandlades av Bildt till en ren fars. Dikran Ego från nyhetsbyrån ESNA – Eastern News Agency ger sin syn på saken.

Vilken tur att jag inte bor i Sverige! Rent intellektuellt bor jag i hela världen och kan därför jämföra den svenska trångsyntheten – som utrikesministern Carl Bildt – representerar i sin kontext med små isolerade delar av världen.

Bildt som tills för någon dag sedan ville läxa upp den förre statssekreteraren Lars Danielsson (s) för att denne inte hade tillräckligt mycket moral. Danielsson ansågs inte passa in i moralens högborg, utrikesdepartementet (UD) där Bildt – likt en prins – numera härskar. När facket hotade att dra regeringen inför Arbetsdomstolen insåg hastigt moralens väktare att Danielsson återfunnit sin moral och han återfick därför sin titel som ambassadör.

Hur står det till med Bildts egen moral? Ja, den är inte direkt fläckfri! Med ett innehav av optioner i Vostok Nafta har Bildt på bekostnad av många fattiga tillskansat sig 5 miljoner kronor i vinst när han i veckan avyttrade sitt innehav. Vostok Nafta´s huvudsakliga tillgångar består i aktier i den ryska gaskoncernen Gazprom som bär det direkta ansvaret för många människors elände och död.

Moral min kära minister, det är en tänjbar formulering som du på ett motbjudande och respektlöst sätt missbrukar!

Bakgrund
Under det första världskrigets värsta krigsår vänder den för dåtiden toppmoderna ottomanska armén, understödd av lokala kurdiska klaner, blickarna mot norra Mesopotamien med ett enda mål: att förinta det kristna millet (nation). Man ville hämnas förlusterna på Balkan och i Grekland.

Under året 1915 kulminerar folkmordet av den kristna nationen i norra Mesopotamien och förintelsen är ett faktum. Mer än 500 000 assyrier/syrianer mördas på de mest djuriska sätten människan skådat i modern tid. De enorma egendomarna som mördarna tillskansat sig från offren vittnade om den iver som folkmordet genomfördes på.

År 1919 ställs en del av de ansvarig inför rätta. En del döms till döden och avrättas genom hängning. År 1926 byter Turkiet fot och förnekar alltjämt år 2006 att detta folkmord någonsin inträffat!

Interpellation i Sverige riksdag
Den 13 december 2006 svarade moralens väktare Bildt på interpellationen om folkmordet i Ottomanska riket 1915. Förhoppningarna var högt ställda bland assyrier/syrianer i Sverige. Bakgrunden till detta var dels att Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt som oppositionsledare före valet den 17 september 2006 bekräftat att moderaterna tillsammans med allians för Sverige skulle stödja ett erkännande av detta folkmord, dels att Bildt, mer är känd för att ha visat stöd för Haag-tribunalens arbete att ställa de ansvariga för övergreppen i det forna Jugoslavien till svars, nu även skulle kämpa för och uppmuntra Turkiet och övriga att erkänna detta folkmord. Många var vi som trodde att förnuftet och moralen skulle ta i överhand.

Under interpellationen var Bildt ofta raljant och fräck i sina svar. Inte en enda gång tog Bildt ordet folkmord i sin mun. Det var som om han befann sig i ett läge av hypnos. Sveriges statsminister Reinfeldt har på en ljudinspelad intervju före valet den 17 september 2006 sagt följande:

Fråga: ”Är ni [moderaterna] för ett erkännande av folkmordet – Seyfo?”

Svar: ”Ja, vi har tidigare skrivit på ett uttalande från utrikesutskottet och där uppmanas Turkiet att göra upp med sin historia och behandlingen av armenier och assyrier/syrianer. Vi står kvar vid det uttalandet”

Detta uttalande (erkännande) finns inspelat på band!

Det som före valet i moderaternas värld var folkmord har bytts till en respektlös inställning med ”tragedi” som benämning av folkmordet av assyrier/syrianer under första världskriget.

Vidare fick Bildt för sig att interpellationen för en stund handlade om allt annat än folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget. Hans excesser kände inga gränser när han blandade ihop årtal och fakta. Hans utgångspunkt var följande; den ungturkiska regimen hade förlorat stora landområden med följd att en stor del av den turkiska nationen förföljts varvid det insinuerades att det som hände assyrier/syrianer 1915 var en i Bildts värld naturlig och automatisk konsekvens av de ottomanska förlusterna på Balkan.

Syftet med dessa smaklösa insinuationer vittnar om en total respektlöshet från Bildt. Bildt gjorde även ett tappert försök att försvara den ökända § 301 i den turkiska strafflagen. Här lyckades Bildt, eller rättare sagt tjänstemannen på UD som övat in Bildt inför denna interpellation, med konststycket att ställa sig till de ytterst få i den västerländska världen som försvarar denna paragraf. Utan något undantag vilar de västerländska demokratierna på en grundlagsskyddad yttrandefrihet vilket denna paragraf med råge har berövat den lilla skara som vågat trotsa det turkiska samhällets strängaste tabu: att öppet diskutera folkmordet på assyrier/syrianer.

Till Bildts okunskap kan följande tilläggas: författaren Orhan Pamuk, Nobelpristagare i litteratur, har åtalats för att i en schweizisk tidning sagt ”i detta land [Turkiet] mördades 1 miljon kristna… och ingen vågar tala om det”. Hrant Dink, en journalist i Turkiet, har åtalats med stöd av § 301 i den turkiska strafflagen. Turkiets Högsta domstol skall i dagarna meddela dom i ärendet. Även två turkiska medborgare har – tillföljd av konvertering till kristendomen – åtalats med stöd av § 301 i den turkiska strafflagen. Carl Bildt, är du naiv eller bara okunnig?

Avslutningsvis kommer så Bildt till ett område där inte ens de turkiska historierevisionisterna skulle använda sig av argumenteringen kring innehållet i de turkiska arkiven. Bildts okunskap är lika tydligt som fariseism han anför i argumenten. Om arkiven förfäktar Bildt att ”det är skrivet på arabisk skrift på gammal turkiska och är inte organiserade det är inte så lätt att öppna sådana arkiv”.

Med stor förvåning ställs talmannen inför frågan om Bildt även är expert på de turkiska arkiv och även förtrogen med ottomansk turkiska. Kan han om möjligt veta att förintelsetelegrammen som skickades från krigsministeriet i Konstantinopel är svårlästa?

Till förtydligande och tilläggas till Bildts skeva verklighetsuppfattning är att det ottomanska imperiet i början av 1900-talet hade en 600-årig tradition av ett mycket välutvecklat system underordnat ministeriet för arkiv och folkbokföring. Syfte var att effektivisera skatteförvaltningens arbete i imperiet. Inget land i Europa kunde vid denna tid uppvisa ett arkiv eller folkbokföringsregister jämförbart med det ottomanska!

Sammanfattning
Interpellationen om folkmordet på assyrier/syrianer och armenier mellan Hans Linde (v) och utrikesministern Carl Bildt (m) var en stor fars. Interpellationen skulle handla om 1) massgraven som för två månader sedan hittats utanför byn Dara i Turabdin, Turkiet och 2) Turkiets förhållningssätt i frågan samt 3) Sveriges roll att påverka Turkiet att undersöka massgraven.

Bildt gjorde allt som står i hans makt att hålla sig på god fot med Turkiet. Bakgrund till detta är uteslutande ekonomiska! Sverige har mer och mer börjat agera som ”Free raider” som åker snålskjuts på bekostnad av övriga EU länder ambitioner att förmå Turkiet till att agera i enlighet med gällande avtal och överenskommelser samt att respektera Köpenhamnskriterierna och att göra upp med sin historia innebärande att Turkiet skall erkänna historiska faktum såsom folkmordet på assyrier/syrianer under första världskriget.

Bildt hoppas genom denna revisionism vinna turkarnas gunst och vinna mer i handel med den turkiska regimen. Jag fasar för vad Bildts fantasi kan ta sig i uttryck nästa gång. En förnekelsekonferens av Förintelsen av judarna som mullorna i Iran arrangerar i dagarna?

Det är skrämmande att se den oskickliga linje regeringen bestämt sig för efter valet 2006. Okunskapen om det turkiska förhållningssättet till Sverige kan sammanfattas med att det i dagarna visas en dokumentär i den turkiska statliga TV-kanalen. Där anklagar man Sverige för att ha begått ett folkmord på romer och samer! Sverige beskrivs som ett land där minoritet inte är trygga och att svenskar dagligen gör sig skyldiga till övergrepp av minoriteter. Man ska inte kasta sten i glashus!

Jag glömde att säga; vilken tur att jag inte heller bor i Turkiet! Förmodligen hade jag med stöd av §301 i den turkiska strafflagen åtalats för innehållet i denna skrift.