Situationen med antal smittade är extremt allvarlig i Södertälje. Det har fått företrädare för kommun och polis att rikta sig särskilt till den stora gruppen svensk-assyrier i kommunen.

Södertälje är en av de värst drabbade kommunerna i landet och smittspridningen ökar lavinartat. Antalet i behov av intensivvård ökar och sätter stor press på Södertälje sjukhus.

Många av de drabbade är svensk-assyrier vilket har fått kommunen att gå ut och uppmana till försiktighet och att följa råden från folkhälsomyndigheten. I ett direktsänt program på Assyria TV under fredagen 11 december berättade kommunordföranden Boel Godner och Södertäljepolisens chef Max Åkerwall om det allvarliga läget.

”Vi har inte lyckats hålla avstånd till varandra utan vi trängs fortfarande i affärer, går på stora fester och följer inte de stränga råd som gäller nu”, sa Godner uppgivet.

Polischefen Max Åkerwall instämde i att Södertälje kommun sticker ut negativt och uppmanade till självrannsakan: ”Jag tror att vi alla behöver se oss själva i spegeln och se om vi verkligen följer de här reglerna och hjälper till att minska smittspridningen.”

Även Länstidningen har uppmärksammat fester med flera hundra gäster som anordnas i kommunen där risken för smittspridning är väldigt stor.