Andrias Isik, 29, ville skapa en plattform för nyheter som berör den assyriska gruppen, en plats där man kunde ta del av information och även diskutera ämnen som berör folkgrupppen. Resultatet blev nya webbplatsen Assyria News.

Webbplatsens syfte är att assyrier snabbt ska få tillgång till de senaste nyheterna som berör folkgruppen. Meningen är att det ska bli en öppen debatt och diskussion om assyriska hjärtefrågor, små som stora.

– Syftet med Assyria News är att samla information från nätet och från assyriska nyhetssidor på ett och samma ställe. En annan aspekt är att assyrier och andra ska kunna diskutera olika frågor via webbplatsens community, säger Andrias Isik, som har en utbildning inom programmering.

Isik är av den åsikten att Assyrier måste synas mer på nätet.

– Detta är mitt sätt att bidra för en positiv utveckling i den riktningen, det stärker den assyriska folkgruppen, säger Andrias övertygande.

Nyheterna kommer till en början att bestå av svenska och engelska nyheter. Beroende på hur det utvecklar sig finns det möjlighet att fler språk bevakas. Förhoppningen är att Assyria News ständigt kommer att utvecklas med nya funktioner.

Reaktionerna är hittills få eftersom webbplatsens inte lanserats fullt ut ännu. Isik berättar dock att de som besökt webbplatsen är positiva och tillägger att folkets vilja att debattera om senaste nyheterna kommer att avgöra webbplatsens framtida öde.

Besök Assyria News