I ett pressmeddelande skriver Skatteverket att en kontroll av förra årets deklarationer visar att fler än hälften av de som deklarerade försäljning av bostäder och aktier gjorde fel. Även avdragen för resor till och från arbetet och övriga kostnader blev fel i mer än hälften av fallen.

– Det måste bli enklare att deklarera. Därför vill vi att skattereglerna förenklas, säger Ulf Lindström, kontrollsamordnare, på Skatteverket.

Förra året beslutade Skatteverket om sammanlagt 1,3 miljoner ändringar i deklarationerna efter kontroller eller efter att nya uppgifter kommit in från den som deklarerat. Ofta handlar det bara om små beloppsmässiga justeringar. Så mycket som en tredjedel av Skatteverkets ändringar ledde till lägre skatt för den som deklarerat.

– Inför årets deklaration, som ska vara inlämnad senast den 2 maj, lägger vi ut tips på vår webbplats om hur man kan undvika de vanligaste felen. Deklarerar man elektroniskt så minskar risken för fel ytterligare, säger Ulf Lindström.

För att ta reda på vilka fel som är vanligast i deklarationen väljer Skatteverket slumpmässigt ut ett antal deklarationer för en särskild kontroll. I undersökningen av 2006 års deklarationer hittades fel i 53 procent av alla försäljningar av aktier.

Vid försäljning av privatbostäder var 74 procent fel, varav mer än hälften av de upptäckta felen skulle ha lett till att den som deklarerade hade fått betala för hög skatt. Bland de granskade avdragen för resor till och från jobbet, som är det vanligaste avdraget, innehöll 56 procent fel. Felaktigt avstånd och fel antal resedagar var vanligast.

Av de yrkade avdragen för övriga utgifter var 91 procent felaktiga. Vanligaste felen var att utgifter inte kunde styrkas eller att felaktiga avdrag yrkades för arbetskläder eller arbetsrum.