Örebro universitet delar årligen ut ett demokratipris och 2008 års pris tilldelas Fuat Deniz post mortem för sitt arbete som lärare och forskare.

I motiveringen till priset står det bland annat att: ”Fuat Deniz har som lärare, forskare och kollega varit ett lysande exempel på värdet av utbildning samt möjligheten till förståelse över kulturella och sociala gränser.”

Sedan vidare: ”I sin forskning har han visat på kulturens stora betydelse för varje människans liv, men samtidigt att den kulturella tillhörigheten inte är något oföränderligt utan något som omskapas i alla möten och sammanhang vi deltar i”.

Syftet med priset är att stimulera anställda och studenter till insatser som gör att visionens formuleringar om demokrati – i vid mening – kan uppfyllas.

Fuat Deniz änka Runa Baianstovu Deniz tar emot priset i sin makes namn.

Prisutdelning äger rum den 5 februari klockan 16.00 Örebro universitet, Hörsal F, Forumhuset.