Du som alltid har velat gå till botten med vårt folks historia, från forntid till nutid, har nu chansen att göra det. Både Örebro Universitet och Södertörns högskola anordnar kursen, Assyriernas/syrianernas historia. Ansökningstiden går ut 15 april och det är möjligt att anmäla intresse via Internet.

Kursen behandlar assyriernas/syrianernas historia och utveckling från forntidens mesopotamiska flodkulturer till nutid, faktorer bakom utvandringen till Sverige samt etnisk och religiös identitet i hemländerna såväl som i Sverige. Kursen riktar också uppmärksamheten på Mesopotamiens multietniska mosaik och relation mellan de olika folkgrupperna i historiskt och nutida perspektiv.

Senaste anmälningsdatum 15 april, det är möjligt att anmäla sig via Internet.  

Sök kursen vid Örebro Universitet
Sök kursen vid Södertörns Högskola