Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har kavlat upp ärmarna. Nu avgörs allt fler fall av diskriminering i domstol.

Enligt ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, egen årsrapport för år 2006 har antalet fall som avgjorts i domstol ökat markant. Men det handlar ändå om små siffror. Vid årsskiftet hade DO totalt 23 pågående rättsprocesser och under hela 2006 drevs bara 8 fall till domstol. I jämförelse med tidigare år så har det ändå skett en ökning, skriver DO i ett pressmeddelande.

– DO:s processer leder inte enbart till den enskildes rätt till upprättelse, utan uppmärksamheten kring dessa ger också fokus på diskrimineringsfrågan och kan på sikt påverka diskrimineringens omfattning, skriver man i pressmeddelandet.  

Diskrimineringen i krogkön räknas upp som ett lyckat exempel. Enligt DO har antalet anmälningar som riktar sig mot krogar minskat med 30 procent från 2005, då ombudsmannen påbörjade ett arbete för att uppmärksamma krogdiskrimineringen i media.

Samtidigt har diskriminering på bostadsmarknaden ökat de senaste åren enligt pressmeddelandet. Människor nekas tillgång till bostäder på grund av sitt utländska ursprung medan etniska svenskar får flytta in utan några problem. Därför lovar DO att intensifiera sitt arbete mot just diskrimineringen på bostads marknaden under år 2007.