På torsdag visas dokumentärfilmen om folkmordet exklusivt för politiker och tjänstemän i Södertälje kommun.

Intresset för dokumentärfilmen ”Seyfo – the Assyrian Genocide” sprider sig. På torsdag eftermiddag anordnas en specialvisning för tjänstemän och politiker i Södertälje kommun efter att ordet om filmen spridit sig. Visningen som äger rum på Estrad i stadshuset 16:30 är kostnadsfri och har redan fått många bokningar från kommunens anställda och förtroendevalda.

– Det är ett utmärkt sätt att sprida kunskap om folkmordet bland allmänheten och helt i linje med vårt syfte med dokumentären, säger Jenny Orahim, vice ordförande i Assyriska riksförbundet. Vi är mycket stolta över att kunna anordna denna visning.

Södertälje kommun har i år genomfört flera informationsinsatser för att öka kunskapen om folkmordet 1915. En utställning, föreläsning med forskare och seminarier för grundskolelärare är några av inslagen.

Dokumentärfilmen har producerats av Assyriska riksförbundet och regisserats av filmaren Aziz Said från Tyskland.

Andra Södertäljebor som vill ha en plats under visningen på torsdag kan reservera genom att skicka ett meddelande till kansli@assyriskariksforbundet.se. Ett fåtal platser reserveras för allmänheten.