För 50 år sedan gjorde sig det assyriska folket för första gången i modern tid självständigt. Åtminstone vad beträffar det politiska tänkandet. Då bildades nämligen ADO, Assyriska Demokratiska Organisationen, där en första poltisk agenda kunde antas av assyrier för assyrier. ”För frihet och existens” var då den grundläggande ideologiska parollen och trots flera omtumlande händelser i partiets historia, så som massarresteringar av partiets medlemmar och framför allt folkets flykt till diasporan, är parollen idag fortfarande densamma. Till minne av detta kavlar man nu upp ärmarna och firar 50 års jubileet på ett storartat sätt genom en tre dagar lång assyrisk kulturfestival.

Bildandet av ADO för exakt 50 år sedan, 15 juli 1957, kom inte en dag för sent. För trots att ADO utgör det första assyriska politiska partiet i modern tid växte det fram ur en tid då behovet av ett politiskt parti var enorm. Den tid av andrum som det franska styret hade givit det assyriska folket i Syrien efter första världskriget innebar en ny kulturrevolution för assyrierna. De grundläggande idéerna framförda av stora nationalister som Ferydon Athuraya, Ashur Yousef, Naum Faiq och Farid Nozha fanns redan där men det var inte förrän nu de nationalistiska idéerna kunde verkställas rent praktiskt. Föreningar, idrottsklubbar, skolor och andra institutioner grodde bland den assyriska befolkningen och de fruktansvärda åren av förtryck, förföljelser och folkmord kring första världskriget verkade nu långt borta. Men det arabiska upproret och självständighetssträvandet tvingade bort fransmännen ur Syrien och tider av oroligheter kännetecknade nu assyriernas vardag.

De nationalistiska idéerna som också växte sig stark bland araberna antog ofta väldigt extrema tolkningar och en form av fascism växte fram mot landets minoriteter. Den starka assyriska rörelsen i landet, som var starkt driven av demokratiska ideal, sågs som en allt för mäktig struktur och skulle krossas till varje pris. De assyriska institutionerna som var väldigt framgångsrika förbjöds och togs över av de syriska myndigheterna. En assimileringspolitik riktad mot den assyriska befolkningen i landet verkställdes med stor iver och seriositet av Syriens regim. Än värre blev det när assyriernas sista fristad, kyrkan, nu kontrollerades av syrisk underrättelsetjänst att utnyttjas i sin strävan att arabisera assyrierna.

Assyrierna trängdes nu från alla håll. Men vissa kunde inte finna sig i rådande situation. Den assyriska identiteten hade inte överlevt folkmord efter folkmord för att upphöra att existera nu. I juli 1957 beslöt ett par tappra ungdomar att bilda ett politiskt parti för att försvara det assyriska folkets existens i hemlandet. Qamishli blev dess naturliga säte och befrielse dess mål. Den enorma sympatin bland assyrierna för ADO blev för mycket för den syriska regimen som tidigt förbjöd det assyriska partiet. ADO tvingades att gå under jord och verkställa sin politik i yttersta hemlighet. Självklart är det alltid svårt att genomföra sin politiska agenda bakom lykta dörrar men man vägrade infinna sig i kapitulation mot förtrycket.

Nu 50 år senare kan man klart konstatera att ADO är starkare än någonsin tidigare. Det lilla partiet från Qamishli har växt sig till ett av de största partierna bland assyrierna och finns representerade överallt där assyrier är bosatta. Från Istanbuls trånga gator, skyskraporna i Nordamerika, de fjälltäkta alpländerna till det autobahn-beklädda Tyskland har ADOs politiska krävanden ekat i åratal vilket resulterat i politisk förändring till fördel för assyrierna. ADO:s närvaro i Sverige är dock den mest betydelsefulla bland alla diasporans länder. Det var från Sverige assyrianismens idéer spriddes till övriga Europa och organiseringen av assyrierna var även den som mest omfattande här. Det krävs åtskilliga sidor för att beskriva partiets verksamhet här i Sverige de senaste 30 åren. Men det som bör nämnas är dock ADO:s delaktighet i bildandet av framgångsrika sagor som Assyriska Riksförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet och magasinet Hujådå.

På fredag inleds så 50 års firandet av ADO, som tar plats i Assyriska Föreningen i Södertäljes lokaler i Hovsjö, med ett stort antal influgna gäster som inleder kulturfestivalen. Bland annat finns partiets ordförande Bachir Saadi liksom Syriac League of Lebanons ordförande Habib Afram med som talare. Dessutom gästas festivalen av den assyriske filmstjärnan George Farag. Konstutställningar, seminarier, debatter, musikkonserter och självklart en stor fest är ett axplock av det som finns med i programmet. Det bjuds minst sagt på stort kalas när ADO nu firar sitt 50 års jubileum.