Det har blivit betydligt svårare att få asyl för Irakiska barn under 2008. Till skillnad från FN, som anser att säkerhetsläget fortfarande är riskabelt, anser Migrationsverket att läget har förändrats så mycket till det bättre att man kan göra en snävare tolkning av kraven för att barn ska få asyl i Sverige.

Hittills i år har 111 av 297 asylsökande, irakiska barn nekats uppehållstillstånd i Sverige. Det är en oerhörd skärpning mot åren 2006 och 2007 då sammanlagt 24 av 647 asylsökande fick avslag. Till skillnad från FN anser alltså Migrationsverket att barnen som fått avslag kan återvända till hemlandet.

Bland dem som fått avslag är en 16-årig pojke som kommer från Bagdad, vilket direkt strider mot FN:s rekommendationer. -Säkerhetsläget har förbättrats och därmed gör vi en snävare tolkning av ”synnerligen ömmande omständigheter” som är ett svepande begrepp, säger Eugene Palmér, ansvarig för Migrationsverkets samlade asylprövning, till DN.

FN:s flyktingorgan, UNHCR, gör en annan bedömning. Senast i slutet av september uppmanades EU:s länder att även i fortsättningen ge skydd åt alla irakier från centrala och södra Irak. Säkerhetsläget är enligt UNHCR:s färska rapport fortfarande riskabelt.

Migrationsverket menar, efter beslut i juli förra året, att det inte råder någon inre väpnad konflikt i södra och mellersta Irak. Det innebär att de asylsökande måste ha personliga skäl för att få stanna i landet.

Det har generellt sett skett en skärpning för alla asylsökande. 2006-2007 fick 206 av 1474 asylsökande avslag. Hittills i år är det hela 230 avslag av 701 sökande. En tydlig signal på ett hårdare klimat för flyktingar.