Svenska institutets (SI) kultur- och utvecklingssamarbetsprogram Creative Force har nu lanserats på bred front. SI fördelade totalt fyra miljoner till fyrtio olika projekt, med prioritering på Västra Balkan och Turkiet denna gång. Syftet är att bidra till att främja en demokratisk och hållbar utveckling i regionen.

Creative Force har bestämt att pengarna ska främst gå till kulturprojekt som tar upp mångfald, yttrandefrihet och jämställdhet ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Framförallt gäller detta i Västra Balkan där man har valt att stödja konkreta insatser som ökar möjligheterna för barn och unga att utveckla sin kreativitet och att göra sin röst hörd, enligt Daniel Gustafsson Pech som ansvarar för Creative Force på Västra Balkan under 2009.

Området i östra Turkiet valdes av annan orsak. -För Creative Force i Turkiet har vi särskilt prioriterat projekt med koppling till kulturhuvudstadsåret i Istanbul 2010, säger Jesper Werner som ansvarar för Creative Force i Turkiet. Glädjande är att vi med utlysningen har nått ett antal organisationer som inte tidigare fått stöd från SI, avslutar Werner.

Några exempel på projekt och organisationer som nu kunnat stödjas är:

  • svenska ASSITEJ, som samarbetar kring utveckling av barnteaterkonsten i Kosovo
  • utställningen §1 som tar upp HBT-frågor och som nu anpassas till lokal kontext och visas i Belgrad
  • Botkyrka kommun som utvecklar samarbete kring ungdomskultur med albanskdominerade stadsdelen Cair i Skopje
  • Sveriges Författarförbunds samarbete med Bilgi University inför genomförandet av författar- och översättarkongressen WALTIC i Istanbul 2010
  • Riksteaterns projekt kring barn och ungdomsteater i Diyarbakir i östra Turkiet
  • ett projekt kring teaterutbildning på ett ungdomsfängelse i Istanbul.