Riksdagsledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) frågar utrikesministern, Carl Bildt, vilka åtgärder han planerar att vidta för att skydda kristna i Irak och i Mellanöstern.

I ett pressmeddelande denna vecka skriver Engström att det finns många tecken som tyder på att assyrier/syrianer/kaldéer i Mellanöstern utsätts för utrotning och systematisk förföljelse. Hon menar att gruppen kommer i kläm för olika muslimska grupper som slåss om makten. Enligt uppgifter som Engström har tagit del av har ett fyrtiotal kyrkor bombats i Irak, med koncentration i Baghdad och Mosul.

”Assyrierna flyr i dag i 10 000-tal från Irak till grannländer. Många säljer allt de äger till skrupelfria smugglare för att bege sig ut på riskfyllda vägar till det de tror och hoppas är frihet från förföljelse och död. En del lyckas ta sig till Sverige, där de riskerar att sändas tillbaka,” står det i pressmeddelandet.

Och nu är det hög tid att ta ett ansvar och agera för det kristna folkets fortsatta existens i Irak och Mellanöstern, menar hon.

Men hon är inte ensam om att ställa krav på utrikesministern i denna fråga. Tidigare har även bland annat Yilmaz Kerimo (s), Birgitta Olsson (kd) uppmanat Bildt att gå till handling. Kerimo bad även Bildt att ta upp frågan på EU: s och FN: s agenda.