Spela en hemmamatch utan publik och 200 000 kr i böter. Det blir Djurgårdens straff för bristerna i arrangemanget i samband med kvalmatchen mot Assyriska FF enligt beslut från Svenska fotbollsförbundets disciplinnämnd idag. Dessutom ifrågasätts Stockholms stadion som arena för liknande matcher.

Disciplinnämnden konstaterar att föremål, framförallt mynt, kastats in på planen och att otillåten pyroteknik i form av ett dussintal rökfacklor funnits på djurgårdens supporterläktare. 

Allra allvarligast är dock planinvasionen samt attackerna på Assyriskas spelare, oavsett hur många som attackerades. Man betonar att det står helt i strid med grundläggande värderingarna inom fotbollen och tenderar att allvarligt skada fotbollens anseende

Nämnden slår fast att invasionen var så allvarlig att den kan liknas vid ett okontrollerat upplopp. Bara tillfälligheter gjorde att inte fler spelare, funktionärer eller åskådare utsattes för allvarliga skador, något det funnits en uppenbar risk för, säger disciplinnämnden i sitt beslut.

Disciplinnämnden är inte nöjd med Djurgårdens säkerhetsarbete. Det slås också fast att det hade det krävts helt andra säkerhetsåtgärder för att förhindra invasionen och tillgodose säkerheten än de som nu företagits. I ett tillägg till beslutet ställer sig nämnden frågande till om det överhuvudtaget ska spelas matcher av riskkaraktär på Stockholms stadion.

Just att Djurgården även tidigare haft planinvasioner och visat bristande förmåga att förhindra fortsatta planinvasioner menar Disciplinnämnden motiverar ett annat beslut än bara böter. Laget ska därför spela sin första hemmamatch säsongen 2010 utan publik, något som enligt beslutsmotiveringen är en bidragande orsak till att bötesbeloppet stannar på förhållandevis låga 200 000 kr.

Assyriska FF menar att beslutet principiellt är viktigt samtidigt som man framhåller betydelsen av spelarsäkerhetsfrågorna där man menar att det finns mer att göra i Sverige.
 
– Disciplinnämnden har genom beslutet markerat att det som hänt är allvarligt och det är glädjande. Från vår sida är det viktigt att säkerhetsfrågan lyfts upp till behandling, säger Robil Haidari, marknads- och informationschef på klubben. Han menar att det i grund och botten är en arbetsmiljöfråga för spelarna som inte ska vara utsatta för hot eller angrepp.

– Vi har ett ansvar gentemot spelarna, de ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Det vore oacceptabelt att tillåta händelserna på Stockholms stadion att upprepas, säger Haidari. Han poängterar också att ett fortsatt arbete med frågorna som uppkom i och med planinvasionen är nödvändigt.

– Det behövs ett tydligare regelverk kring säkerhetsfrågorna från riksdagsnivå, innefattande såväl klubbars som individers ansvar, säger Haidari.

När Hujada.com vid 16-tiden på fredagseftermiddagen talar med Djurgårdens press- och informationsansvarige Jonas Riedel meddelar han att det inte finns några kommentarer för tillfället.

– Vi ska sätta oss och gå igenom det här nu och kommer med ett uttalande senare under kvällen förhoppningsvis, säger Riedel. Djurgården har redan tidigare aviserat att man har för avsikt att kräva tillbaka bötesbeloppet av de supportrar som gjort sig skyldiga till gärningarna vid det fall att dessa kan identifieras.

Beslutet kan överklagas hos SvFF besvärsnämnd. Det är dock oklart om någon av klubbarna har för avsikt att driva frågan vidare.

Läs hela disciplinnämndens beslut här.