Har vi sett de värsta av finanskrisen än? Kommer de statsfinansierade stimulanspaketen att leda oss in i nya ”goda tider”. Möjligt, men det kommer att dröja ett långt tag, menar Ray Younan.

Vi har alla läst eller hört arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin påstå att ”2009 är ett riktigt skitår” eller finansministern Anders Borg säga ”Krisen slår väldigt olika över regioner och olika branscher”. Personligen beundrar jag politiker och deras sätt att snedvrida omständigheterna och de ekonomiska prognoserna.

Jag är övertygad om att Sven Otto Littorin medvetet har ”glömt” att nämna 2010, 2011 och 2012 som skitår, samt Anders Borg om att krisen slår väldigt olika över samhällsgrupper som svenskar och invandrare. Sverige står idag på en hel annan grund och inför helt andra utmaningar än tidigare och vissa samhällsgrupper kommer att drabbas mycket hårdare än andra.

Trots Riksbankens krishantering när otroliga belopp lånades till bankerna med historiskt låg ränta och en allmän uppmaning om en överdriven konsumtion så har effekten varit svagare än förväntad. Om framtiden följer historiska mönster så hade krisen varit över nu, men mycket tala emot det som jag tidigare har nämnt i mina artiklar på Hujada.com.

Att en styrräntehöjning av Riksbanken skulle ses som en förbättring av ekonomin är ren nonsens som förväntas uttalas av politiker och media. Vi kan inte räkna med en lika stark export¬tillväxt de kommande åren som under tidigare kriser. Hushållen har heller aldrig varit lika känsliga för ränteförändringar som idag på grund av den höga skuldsättningen som skulle påverka konsumtionbenägenheten.

Om vi gör en analys av vad som händer i Europa idagsläget så kan vi tydligt se hur länder som Island, England, Irland, Spanien, Portugal, Grekland samt Östeuropa och Baltikum faller som dominobrickor. Över 55 % av svenskexport går till europeiska länder, så exporttillväxten lär vänta som sagt.

Om vi bortser från den oriktiga siffran om att arbetslösheten endast är 9 % och sätter en mer rimlig siffra som 10 % så kommer arbetslösheten att stiga de närmste åren till över 11 %, vilket är historiskt. Flertalet av de arbetslösa kommer att vara invandrare oavsett utbildningsnivå eller språkkunskaper.

Under superhögkonjunkturen som varade mellan 2002-2007 ökade arbetslösheten för invandrare markant och undersökningar visar att invandrare drabbas först och värst av lågkonjunkturen. Den eviga ursäkten och förklaringen av ”dålig svenska” är inte hela sanningen. Hela 7 av 10 arbetsgivare anser att ren diskriminering är orsaken. En professor beskrev detta ”fenomen” som ”permanent disadvantage” på grund av etnicitet. Detta påminner mig lite om kvalmatchen mellan Djurgården och Assyriska FF på Stockholm Stadion i höstas.

Det sägs att det inte är mänskligt eller ekonomiskt gynnsamt för Sverige att ha det på det sättet. Men något lagförslag till förändring görs aldrig, även om man dagligen hör om nya lagar som stiftas till höger och vänster.

Avslutningsvis vill jag säga, låt bli fastighetsköp eller bostadsköp i den närmaste framtid. En bostads räntenivå över 6 % är inte längre osannolikt och skattehöjningar, som har stor effekt på hus- och bostadspriser, är oundvikliga. Detta bortsett från energipriser som bensin och el som ständigt hamnar på rekordnivåer och som har stor påverkan på hushållens ekonomi.

Ray Younan